Harta site


 • Primăria Zalău
 • Carieră
 • Acte normative
 • Documente emise și/sau gestionate
 • Conducerea primăriei
 • Organizarea
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Organigrama
 • Lista instituțiilor care funcționează în subordinea Consiliului Local
 • Servicii subordonate direct primarului
 • Direcția Administrație Publică
 • Direcția Economică
 • Direcția Urbanism
 • Direcția Tehnică
 • Direcția Patrimoniu
 • Direcția Resurse Umane, Unități de Învățământ, CFG
 • Direcția Corp Control
 • Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor
 • Regulament de ordine interioară
 • Programe și strategii
 • Rapoarte și studii
 • Rapoarte de activitate privind starea socio-economică și de mediu in Municipiul Zalău
 • Raportul primarului municipiului Zalau la 2 ani de mandat
 • Raportul de activitate al autoritatii publice locale - Municipiul Zalău
 • Raportul primarului municipiului Zalau la 4 ani de mandat
 • Raport privind întreprinderile publice aflate în subordinea CL pentru anul 2021
 • Raport privind întreprinderile publice aflate în subordinea CL pentru anul 2022
 • Conferințe presă - video
 • Misiune, viziune, valori
 • Consiliul Local
 • Componența consiliului
 • Comisii de specialitate
 • Declaratii de avere consilieri
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Atributii
 • Informații
 • Direcții și Servicii
 • Arhitect Șef
 • Certificate de Urbanism
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Autorizații de Construire
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Impozite și Taxe Locale
 • Acte administrative fiscale emise
 • Vizualizare taxe și impozite persoane fizice
 • Acte normative cu privire la taxele și impozitele locale
 • Facilități fiscale acordate
 • Tabloul impozitelor și taxelor locale
 • Chirii diverse
 • Alte tarife
 • Tarife trafic greu
 • Lista contribuabilior mari si mijlocii
 • Formulare utilizate
 • Lista conturilor IBAN
 • Lista persoanelor juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul local
 • Programul de încasare al impozitelor și taxelor locale
 • Căutare în registratură
 • Formulare online
 • Bugetare Participativă
 • Declarații de avere și interese
 • FUNCTIONARI PUBLICI
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • CONDUCERE
 • Arhiva
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Urbanism
 • Regulament - protecția datelor
 • Solicitare informații, legislație
 • Liber acces la informația publică
 • Investiții și achiziții publice
 • Regulamente
 • Publicitate - Anunțuri achiziții directe
 • Lucrări edilitare
 • Consultare Publică
 • Integritate instituțională
 • Municipiul Zalău
 • Prezentare
 • Date generale
 • Așezare
 • Numele orașului
 • Distanțe
 • Transportul în comun
 • Relieful, clima
 • Populația
 • Educația
 • Sănătate
 • Asistența socială
 • Media
 • Istoria orașului
 • Cultura
 • Colegiul National Silvania
 • Muzeul Județean de Istorie și Artă
 • Galeria de Artă "Ioan Sima"
 • Monumente și ansambluri de arhitectură
 • Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu"
 • Turism
 • Economie
 • Orase înfrățite
 • Cetățeni de onoare
 • Harta orașului
 • Munții Meseș
 • Album foto
 • Ședința festivă - Zilele Municipiului Zalău, 2016
 • Orașul Zalău
 • Zalăul vechi
 • Festivalul Roman Zalau Porolissum
 • Hartă trasee mobilitate
 • Plateste online cu cardul
 • Taxe și impozite - Persoane Fizice
 • Taxe si impozite - Persoane juridice
 • Acces trafic greu
 • Amenzi
 • Link-uri
 • E-Guvernare
 • Camera deputaților
 • Senat
 • Cautare
 • Harta site
 • Înscriere în audiență
 • Success
 • Arhiva comunicate
 • Arhiva anunturi
 • Your Europe
 • Ministere
 • Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei
 • Administrație publică
 • Acte necesare
 • Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultură
 • - adeverință pentru somaj, bursa, rechizite și alocații
 • - eliberarea adeverinței cu categoriile de folosință în vederea întabularii în cartea funciară
 • - eliberarea adeverinței cu numărul de animale din Registrul agricol
 • - eliberarea adeverinței pentru act de identitate
 • - eliberarea atestatului de producător
 • - eliberarea carnetului de comercializare
 • - eliberarea adeverinței cu terenurile în proprietate/folosință necesară la obținerea subvenției agricole
 • - eliberarea titlului de proprietate
 • - declaratie notare terenuri/animale/utilaje/clădiri în Registrul agricol
 • - înregistrarea în Registrul agricol a blocurilor fizice pentru APIA
 • Direcția Urbanism - Arhitect Șef
 • - emiterea certificatului de urbanism în vederea construirii
 • - emiterea certificatului de urbanism în vederea vânzării
 • - prelungirea certificatului de urbanism
 • - obținerea autorizației de construire
 • - prelungirea autorizației de construire
 • - recepția la terminarea lucrărilor
 • - emiterea certificatului de nomenclatura stradală și adresă
 • - emiterea certificatului de urbanism în vederea alipirii, dezmembrării
 • - emiterea certificatului de urbanism în vederea informării
 • Direcția Corp Control
 • - emiterea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si avizarea programului de functionare
 • - vizarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si programului de functionare
 • - avizarea executarii de lucrari la retelele tehnico edilitare
 • Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor
 • Evidența Persoanelor și Stare Civilă
 • Evidenta persoanelor
 • Orar Evidența Persoanelor
 • Expirarea/preschimbarea actului de identitate
 • Schimbarea de domiciliu
 • Furt/pierdere act de identitate
 • Împlinirea vârstei de 14 ani
 • Deteriorare/anulare act de identitate
 • Schimbarea numelui prin căsătorie/divorț
 • CI provizorie - lipsă certificat de naștere
 • CI provizorie - lipsă act spațiu
 • Schimbarea domiciliului din străinătate în România
 • Dobândire cetățenie
 • Viza de reședință/flotant
 • Dovada adresei de domiciliu - act spațiu
 • Termen de eliberare acte de identitate
 • Formulare
 • Plata online (CI definitivă - 7 lei, CI provizorie - 1 leu, furnizare date - 1 leu)
 • Furnizări date
 • Stare civilă
 • Orar Stare Civilă
 • Schimbarea numelui
 • Încheierea căsătoriei
 • Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă
 • Transcrierea certificatelor obținute în străinătate
 • Transcrierea certificatelor la dobândirea cetățeniei române (R. Moldova, Ucraina, etc)
 • Eliberare certificate de stare civilă (duplicate)
 • Înregistrări acte de naștere
 • Înregistrări acte de deces
 • Formulare
 • Baza legală
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Organigrama
 • Poliția Locală
 • Centrul de Relații cu Publicul
 • Management situații de urgență
 • Date de contact
 • Asistență Socială
 • Monitorul Oficial
 • Statutul Municipiului
 • Regulamente privind procedurile administrative
 • Documente și Informații Financiare
 • Bugete
 • Bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Zalău aprobat inițial
 • Bugetul actualizat
 • Bugetul general consolidat al Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Bugetele structurilor aflate in subordinea institutiei
 • Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial
 • Execuții
 • Situația plăților (execuție bugetară)
 • Indicatori cu privire la execuția bugetului local
 • Bilanțul contabil al Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Credite contractate de Municipiul Zalău pentru finanțarea unor investiții de interes local
 • Situația împrumuturilor contractate
 • Credite contractate
 • Diverse
 • Subregistrul datoriei publice locale
 • Calculul gradului de îndatorare
 • Conturi IBAN pentru plata impozitelor și taxelor locale
 • Registrul de evidență a garanțiilor locale
 • Situația privind serviciul datoriei publice locale
 • Alte documente
 • Procesele verbale ale ședințelor consiliului local
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Adunări publice autorizate
 • Alegeri electorale
 • Vânzări terenuri extravilane
 • Publicații căsătorii
 • Programul audiențelor în cadrul Primăriei municipiului Zalău
 • Rapoarte de activitate ale aleșilor locali și managerilor
 • 2019
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Declarații de avere - instituții subordonate Consiliului Local
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Exproprieri pentru cauză de utilitate publică
 • Lucrări tehnico-edilitare pentru blocurile ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău
 • Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă din județele Cluj și Sălaj
 • Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa II
 • Parcelarea Tarlalei Pădure Meseș
 • Planuri parcelare: Recsekert, Bercz-Almakut 1 și 2, Almakut și Palkert-Recsekert
 • Acceptări de ofertă vânzări terenuri extravilane
 • Informare privind recensământul de probă al populației și locuințelor
 • Procese verbale întocmite în temeiul legii 17/2014
 • Informații utile privind registrul agricol
 • Registru privind refuzul funcționarului public/personalului contractual de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
 • Informare, în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
 • Informare, în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
 • Publicarea miinutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publice
 • Transparența decizională
 • Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Hotărârile Consiliului Local
 • Registrul cu evidența proiectelor de hotărâri
 • Registrul cu evidența hotărârilor adoptate
 • Dispozițiile primarului
 • Ședințele Consiliului Local
 • Convocare consiliu local
 • Ședințe - video
 • Procesele verbale ale ședințelor
 • Proiecte de hotărârii
 • Servicii_homepage
 • Municipiul Zalău
 • Organizarea
 • Ședințele Consiliului Local
 • Plătește online cu cardul
 • Linkuri_Administratie
 • Primaria Zalău
 • Consiliul Local
 • Regulament RGPD
 • Close Search Window