Harta site


 • Primăria Zalău
 • Carieră
 • Acte normative
 • Documente emise și/sau gestionate
 • Conducerea primăriei
 • Organizarea
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Organigrama
 • Lista instituțiilor care funcționează în subordinea Consiliului Local
 • Servicii subordonate direct primarului
 • Direcția Administrație Publică
 • Direcția Economică
 • Direcța Urbanism
 • Direcția Tehnică
 • Direcția Patrimoniu
 • Direcția Resurse Umane, Unități de Învățământ, CFG
 • Direcția Corp Control
 • Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor
 • Programe și strategii
 • Rapoarte și studii
 • Rapoarte de activitate privind starea socio-economică și de mediu in Municipiul Zalău
 • Raportul primarului municipiului Zalau la 2 ani de mandat
 • Raportul de activitate al autoritatii publice locale - Municipiul Zalău
 • Conferințe presă - video
 • Consiliul Local
 • Componenta consiliului
 • Balajel Teodor
 • Bancea Gheorghe
 • Bercean Dan Vasile
 • Chereches Dan Nicu
 • Bogdan Zsolt Miklos
 • Ciobanu Anda Maria
 • Crișan Mariana Dana
 • Dragos Raul Bogdan
 • Fazakas Nicolae
 • Gavriluț Amalia Ioana
 • Groza-Bîja Silvestru Mircea
 • Gurzău Mariana Lenuța
 • Haller Otto
 • Iancu-Sălăjanu Dinu
 • Labo Ioan Dorel
 • Lakatos Alexandru
 • Pașca Cantemir
 • Popan Adrian Alexandru
 • Taloș Gheorghe
 • Tuduce Ioana Maria
 • Turc Mariana Carmen
 • Comisii de specialitate
 • Declaratii de avere consilieri
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Atributii
 • Informații
 • Direcții și Servicii
 • Arhitect Șef
 • Certificate de Urbanism
 • 2019
 • 2020
 • Autorizații de Construire
 • 2019
 • 2020
 • Impozite și Taxe Locale
 • Acte administrative fiscale emise
 • Vizualizare taxe și impozite persoane fizice
 • Acte normative cu privire la taxele și impozitele locale
 • Facilități fiscale acordate
 • Tabloul impozitelor și taxelor locale
 • Chirii diverse
 • Alte tarife
 • Tarife trafic greu
 • Lista contribuabilior mari si mijlocii
 • Formulare utilizate
 • Lista conturilor IBAN
 • Lista persoanelor juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul local
 • Programul de încasare al impozitelor și taxelor locale
 • Căutare în registratură
 • Formulare online
 • Bugetare Participativă
 • Declarații de avere și interese
 • FUNCTIONARI PUBLICI
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • CONDUCERE
 • Arhiva
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Urbanism
 • Regulament - protecția datelor
 • Solicitare informații, legislație
 • Liber acces la informația publică
 • Achiziții publice
 • Regulamente
 • Publicitate - Anunțuri prin SEAP
 • Municipiul Zalău
 • Prezentare
 • Date generale
 • Așezare
 • Numele orașului
 • Distanțe
 • Transportul în comun
 • Relieful, clima
 • Populația
 • Educația
 • Sănătate
 • Asistența socială
 • Media
 • Istoria orașului
 • Cultura
 • Colegiul National Silvania
 • Muzeul Județean de Istorie și Artă
 • Galeria de Artă "Ioan Sima"
 • Monumente și ansambluri de arhitectură
 • Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu"
 • Turism
 • Economie
 • Orase înfrățite
 • Cetățeni de onoare
 • Evenimente
 • Harta orașului
 • Tur virtual
 • Munții Meseș
 • Album foto
 • Ședința festivă - Zilele Municipiului Zalău, 2016
 • Orașul Zalău
 • Zalăul vechi
 • Festivalul Roman Zalau Porolissum
 • Plateste online cu cardul
 • Taxe și impozite - Persoane Fizice
 • Taxe si impozite - Persoane juridice
 • Acces trafic greu
 • Link-uri
 • E-Guvernare
 • Camera deputaților
 • Senat
 • Cautare
 • Harta site
 • Înscriere în audiență
 • Success
 • Arhiva comunicate
 • Arhiva anunturi
 • Administrație publică
 • Acte necesare
 • Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultură
 • adeverință pentru somaj, bursa, rechizite și alocații
 • eliberarea adeverinței cu categoriile de folosință în vederea întabularii în cartea funciară
 • eliberarea adeverinței cu numărul de animale din Registrul agricol
 • eliberarea adeverinței pentru act de identitate
 • eliberarea atestatului de producător
 • eliberarea carnetului de comercializare
 • eliberarea adeverinței cu terenurile în proprietate/folosință necesară la obținerea subvenției agricole
 • eliberarea titlului de proprietate
 • declaratie notare terenuri/animale/utilaje/clădiri în Registrul agricol
 • înregistrarea în Registrul agricol a blocurilor fizice pentru APIA
 • Serviciul Urbanism și Amenajare Teritorială
 • certificatului de urbanism pentru construire
 • certificatului de urbanism pentru operatiuni notariale
 • prelungirea certificatului de urbanism
 • obtinerii autorizatiei de construire
 • prelungirii autorizatiei de construire
 • receptie la terminarea lucrarilor
 • certificatului de nomenclatura stradala
 • Direcția Corp Control
 • emiterea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si avizarea programului de functionare
 • vizarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si programului de functionare
 • avizarea executarii de lucrari la retelele tehnico edilitare
 • Unitate Locală de Monitorizare, Servicii de Utilități Publice
 • eliberarea de certificate de inregistrare pentru vehicule lente, mopede si vehicule care nu se supun inmatriculari
 • modificarea autorizatiei taxi in cazul schimbarii autovehiculului
 • Evidența Populației și Stare Civilă
 • Evidenta populatiei
 • ORAR EVIDENȚA POPULAȚIEI
 • Expirarea/preschimbarea actului de identitate
 • Schimbarea de domiciliu
 • Furt/pierdere act de identitate
 • Implinirea varstei de 14 ani
 • Deteriorare/anulare act de identitate
 • Schimbarea numelui prin casatorie/divort
 • CI provizorie-lipsa certificat de nastere
 • CI provizorie-lipsa act spatiu
 • Schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
 • Dobandire cetatenie
 • Viza de resedinta/flotant
 • Dovada adresei de domiciliu-act spatiu
 • Termen de eliberare acte de identitate
 • FORMULARE
 • Stare civila
 • ORAR STARE CIVILĂ
 • Schimbarea numelui
 • Incheierea casatoriei
 • Desfacerea casatoriei pe cale administrativa
 • Inscrierea mentiunilor de casatorie si divort obtinute in strainatate
 • Transcrierea certificatelor obtinute in strainatate
 • Transcrierea certificatelor la dobandirea cetateniei romane (R. Moldova, Ucraina, etc)
 • Eliberare certificate de stare civila (duplicate)
 • Inregistrari acte de nastere
 • Inregistrari acte de deces
 • Baza legală
 • Poliția Locală
 • Declarații de avere
 • Centrul de Relații cu Publicul
 • Management situatii de urgenta
 • Date de contact
 • Monitorul Oficial
 • Statutul Municipiului
 • Regulamente privind procedurile administrative
 • Documente și Informații Financiare
 • Bugete
 • Proiectul de buget
 • Bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Zalău aprobat inițial
 • Bugetul actualizat
 • Bugetul general consolidat al Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Bugetele structurilor aflate in subordinea institutiei
 • Execuții
 • Contul de execuție bugetară
 • Indicatori cu privire la execuția bugetului local
 • Bilanțul contabil al Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Credite contractate de Municipiul Zalău pentru finanțarea unor investiții de interes local
 • Situația împrumuturilor contractate
 • Credite contractate
 • Diverse
 • Subregistrul datoriei publice locale
 • Calculul gradului de îndatorare
 • Conturi IBAN pentru plata impozitelor și taxelor locale
 • Registrul de evidență a garanțiilor locale
 • Situația privind serviciul datoriei publice locale
 • Alte documente
 • Informații proiecte de acte administrative cu caracter normativ în transparență decizională
 • Procesele verbale ale ședințelor consiliului local
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • Adunări publice autorizate
 • Alegeri electorale
 • Vânzări terenuri extravilane
 • Publicații căsătorii
 • Programul audiențelor în cadrul Primăriei municipiului Zalău
 • Rapoarte de activitate ale aleșilor locali
 • 2019
 • Declarații de avere - instituții subordonate Consiliului Local
 • 2020
 • Exproprieri pentru cauză de utilitate publică
 • Lucrări tehnico-edilitare pentru blocurile ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău
 • Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă din județele Cluj și Sălaj
 • Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău
 • Hotărârile Consiliului Local
 • Registrul cu evidența proiectelor de hotărâri
 • Registrul cu evidența hotărârilor adoptate
 • Dispozițiile primarului - cu caracter normativ
 • Ședințele Consiliului Local
 • Convocare consiliu local
 • Proiecte de hotărâri
 • Ședințe - video
 • Servicii_homepage
 • Municipiul Zalău
 • Organizarea
 • Ședințele Consiliului Local
 • Plătește online cu cardul
 • Linkuri_Administratie
 • Primaria Zalău
 • Consiliul Local
 • Regulament RGPD
 • Close Search Window