administrator

- vizarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si programului de functionare

- cerere (formular tipizat)

- autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in original

- aviz program de functionare, in original

- dovada achitarii taxei privind vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si avizarii anuale a programului de functionare, se va face la data depunerii cererii la Primaria municipiului Zalau

- in cazul modificarilor survenite in datele mentionate in autorizatie sau in avizul programului de functionare se vor depune documentele justificative privind modificarile respective

Close Search Window