administrator

Conturi IBAN pentru plata impozitelor și taxelor locale

Cod fiscal Primãria Municipiului Zalãu: 4291786

Cont venit
Cont IBAN
Explicatii privind contul
21.07.02.01.01 RO82TREZ5612107020101XXX  Impozit/taxa cladiri persoane fizice
21.07.02.01.02 RO32TREZ5612107020102XXX  Impozit/taxa cladiri persoane juridice
21.07.02.02.01 RO29TREZ5612107020201XXX  Impozit/taxa teren intravilan persoane fizice
21.07.02.02.02 RO76TREZ5612107020202XXX  Impozit/taxa teren intravilan persoane juridice
21.07.02.02.03 RO26TREZ5612107020203XXX  Impozit teren extravilan
21.07.02.03 RO06TREZ56121070203XXXXX  Taxe judiciare de timbru
21.12.02.07. RO72TREZ56121120207XXXXX  Taxa hoteliera
21.15.02.01. RO31TREZ56121150201XXXXX  Impozit pe spectacole
21.16.02.01. RO04TREZ5612116020201XXX  Impozit mijl. transp. cu masa< 12t. pers. fizice
21.16.02.02.02 RO51TREZ5612116020202XXX  Impozit mijl. transp. cu masa< 12t. pers. juridice
21.16.02.03. RO28TREZ56121160203XXXXX  Taxe și tarife pentru elib. licențe și autorizații de funcționare
21.16.02.50. RO24TREZ56121160250XXXXX
*)
 Alte taxe (Taxa libera trecere, taxe vize anuale, autoriz. constr., certif. urbanism). *) În acest cont se încaseaza și costul serviciilor de copiere în cazul în care solicitarea de informații, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile și completarile ulterioare și a prevederilor art. 18 din Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, implica realizarea de copii de pe documentele deținute de Municipiul Zalau.
21.18.02.50. RO72TREZ56121180250XXXXX  Alte impozite si taxe (taxa firma PF+PJ, taxa publicitate).
21.30.02.05. RO46TREZ56121A300530XXXX  Concesionari și închirieri
21.33.02.28 RO50TREZ56121330228XXXXX  Ven. din recup. ch. de jud., imput. și despag.
21.03.02.18 RO47TREZ56121030218XXXXX  Imp./ve.din transf.propr.imobil. din patrim.pers.
21.34.02.02. RO37TREZ56121340202XXXXX  Taxe extrajudiciare de timbru (înscriere auto, numere roșii, certif. fiscal,examinare auto, alte taxe timbru ).
21.34.02.50. RO68TREZ56121340250XXXXX  Alte venit. din taxe admin. (carti identitate def. și prov.)
21.35.02.01. RO72TREZ56121A350102XXXX  Venituri din amenzi și alte sancțiuni
21.36.02.50. RO19TREZ56121360250XXXXX  Alte venituri
21.37.02.01. RO74TREZ56121370201XXXXX  Ven. din donații si sponsorizari
21.39.02.01. RO25TREZ56121390201XXXXX  Venit. din valorif. unor bunuri ale instit. publice
21.39.02.03. RO95TREZ56121390203XXXXX  Venit. din vânzare loc. fond. statului
21.39.02.07. RO41TREZ56121390207XXXXX  Venit. din vânzarea unor bunuri ap. dom. privat
50.33. RO77TREZ5615033XXX000273  Impozit auto cu masa > 12 tone
21.33.02.08 RO29TREZ56121330208XXXXX  Ven. din prestari servicii
21.36.02.06 RO31TREZ56121360206XXXXX  Taxe speciale (taxa deratizare/dezinsectie, taxa reabilitare termica, taxa divorț).
21.33.02.50. RO44TREZ56121330250XXXXX  Alte venituri din prest serv. si alte activitați (OCOLUL SILVIC)
50.06. RO76TREZ5615006XXX000186  SUME IN CONT MANDAT(taxa timbru arhitectural, garanții licitatii, sume neridicate din suprasolviri).
Close Search Window