administrator

Solicitare informații, legislație

Tel verde: 0800 800779

Purtătorul de cuvânt al Primarului Municipiului Zalău: Diana Breban, consilier Cabinet Primar
Contact: tel.0260/610550 int.294 e-mail: brebandiana@zalausj.ro

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public din Primăria Zalău: Taloș Danusia Daiana, consilier juridic în  cadrul Directiei Administratie Publica Locală - Dispoziția nr.1458/06.09.2018
Contact: tel.0260/610550 int. 221; e-mail: informatiipublice@zalausj.ro

Persoana desemnată de către operatorul Primaria Municipiului Zalău responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (DPO): Ghiuruțan Angela, consilier în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor

Contact: tel.0260/610550 int.183; ghiurutanangela@zalausj.ro

Accesul la informația publică

În conformitate cu dispozițiile Legii nr 544/2001 privind accesul la informații de interes public și H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 precum și în baza Dispoziției Primarului Municipiului Zalău nr.939 din 22.02.2008, cu privire la documentele de interes public gestionate de Municipiul Zalău, Primăria Municipiului Zalău, conform competențelor și sarcinilor specifice are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 • Formularul pentru solicitare în baza Legii 544/2001 se poate descărca de la secțiunea Formulare online
 • Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) se poate vizualiza la sectiunea Formulare online
 • Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001 se pot vizualiza la secțiunea Liber acces la informația publică
 • Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele produse si/sau gestionate de instituție, se pot vizualiza din pagina principala, sectiunea Primaria Zalau.
Contractul colectiv de muncă
Transparența veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017

Primăria Municipiului Zalău
- la data de: 01.03.2024;   01.09.2023;   01.03.2023;   01.09.2022;   01.03.2022;   01.09.2021;   01.03.2021;   01.09.2020;   01.03.2020;   01.09.2019;   01.03.2019;   01.10.2018;

Casa Municipală de Cultură Zalău
- la data de: 01.03.2024;   01.09.2023;   01.03.2023;   01.09.2022;   01.03.2022;   01.09.2021;   01.03.2021;   01.09.2020;   01.03.2020;   01.09.2019;   01.03.2019;   01.10.2018;

Creșa "Voinicel"
- la data de: 01.03.2024;   01.09.2023;   01.03.2023;   01.09.2022;   01.03.2022;   01.09.2021;   01.03.2021;   01.09.2020;   01.03.2020;

Sport Club Municipal Zalău
- la data de: 01.09.2020;   01.03.2020;   01.09.2019;

Asociații de proprietari
   Legea nr. 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv de catre stat
 • Lista bunurilor ce pot fi acordate în compensare în temeiul legii nr.10/2001
   Legea nr. 270 din 2017, legea prevenirii
   Memorandum, principii ce rezultă din jurisprudența CEDO, inclusiv lista cauzelor CEDO
   Contracte de delegare a serviciilor publice
Informații diverse
 • Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru anul școlar 2024-2025
 • Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru anul școlar 2023-2024
 • Dispoziția privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău
 • Activități aflate în administrarea DGADP, conform HCL nr.360 din 21.12.2009
 • Repartizarea pe sectoare a inspectorilor din cadrul Direcției Corp Control
 • Acte necesare obținerii subvenției de la bugetul de stat
 • Hotărâre privind stabilirea cuantumului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și termice cuvenite veteranilor de război
 • Ordin 37/11.10.2007 privind aprobarea standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
 • Tabel cu evidența structurilor asociative din agricultură pentru care se emite atestat de producător
 • Informații privind cazurile de fraudă, faptele de corupție și infracțiunile de serviciu
 • Informare privind cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese ce privesc funcționarii publici și aleșii locali, autoritățile și institutiile publice
 • Obligațiile și responsabilitățile cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, privind buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în Municipiul Zalău, conform HCL nr.170 din 11 iunie 2007
 • Ghidul Eco-Funcționarului Public- Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
 • Ghidul Eco-Cetațeanului - Ministerul Mediului și Dezvoltarii Durabile
 • Ghidul Eco-Turistului - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Close Search Window