System Administrator

Misiune, viziune, valori

Misiune

Misiunea Primăriei Municipiului Zalău este de a fi permanent în slujba cetățenilor, oferind servicii publice de calitate, într-o manieră profesionistă, eficientă și transparentă, participând în mod activ la îmbunătățirea calității vieții comunității locale, acum și pentru viitor.

Viziune1

Municipiul Zalău va fi un oraș prietenos și verde, cu o calitate a vieții superioară, capabil să ofere servicii publice de calitate, un oraș ce valorifică participarea publică, transformarea digitală și principiile bunei guvernări, cu o conectivitate crescută la nivel regional, cu o economie diversificată, un pol de atracție pentru resursa umană de calitate, un oraș cu un sistem de educație performant, o comunitate incluzivă și multiculturală, cu o identitate bine definită.

Valorile care ne ghidează activitatea sunt:

  • Interesul public – suntem în slujba cetățeanului și prin activitatea desfășurată urmărim să satisfacem permanent nevoile comunității;
  • Profesionalismul – ne îndeplinim atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate, respectând normele de conduită etică și de integritate;
  • Colaborare – în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu colaborăm și cooperăm în cadrul instituției, precum și cu alte autorități competente, pentru a furniza servicii publice în mod eficient și eficace;
  • Egalitatea de tratament – asigurăm un tratament egal pentru toți cetățenii care solicită/beneficiază de serviciile noastre;
  • Transparență și deschidere spre dialog – asigurăm transparență în procesul decizional și în activitatea angajaților. Suntem deschiși la dialog cu privire la problemele semnalate de locuitorii Municipiului Zalău și sugestiile de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor;
  • Inovare și îmbunătățire – urmărim constant să ne îmbunătățim modul de a ne desfășura activitatea și de a furniza servicii astfel încât acestea să fie accesate ușor și într-un timp cât mai scurt de către toți cetățenii care solicită/beneficiază de serviciile noastre.

 

 

1Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Zalău 2024-2030, pg. 277

 

 

 

Close Search Window