administrator

Management situații de urgențăContingency plan

  "Dezvoltarea unui sistem eficient de management al situațiilor de urgență trebuie să se bazeze, într-o măsură mult mai mare, pe contribuția comunității locale și a fiecărui cetățean. Cetățeanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul și datoria de a contribui activ la construcția ei cotidiană, printr-un comportament participativ și responsabil."

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor
pe raza municipiului Zalău (PAAR)
Scopul PAAR:

   Este acela de a permite autorităților publice locale și celorlalți factori de decizie să facă cele mai bune alegeri posibile referitoare la:

 • prevenirea riscurilor;
 • amplasarea și dimensionarea unităților operative;
 • stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență;
 • alocarea resurselor (forțelor și mijloacelor) necesare.
Obiectivele PAAR:
 • crearea unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență;
 • asigurarea unui răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc;
 • cunoașterea, de către toți factorii implicați și de către populație a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență;
 • optimizarea resurselor (forțelor și mijloacelor) necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

   Obiectivul fundamental al acestui plan se concentrează asupra realizării unui sistem informațional care să integreze toate informațiile, toate tipurile de date, necesare managementului dezastrelor naturale, de la prognoză până la măsurile post-factum.

   Măsurile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de către cetățeni - trebuie să constituie un ansamblu coerent sub forma politicii de securitate, concepută ca ansamblul procedurilor de prevenire a pierderilor, respectiv pentru:informarea generală și permanentă/periodică asupra riscurilor specifice care îi pot afecta viața și proprietatea a concetățenilor;

 • informarea generală și permanentă/periodică asupra riscurilor specifice care îi pot afecta viața și proprietatea a concetățenilor;
 • formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate și eliminarea/reducerea neglijențelor din conduită;
 • dezvoltarea spiritului civic și de solidaritate în comunitatea locală;
 • adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinței și anexelor gospodărești cu respectarea cadrului legal privind construirea și locuirea;
 • respectarea, cunoașterea și aplicarea deciziilor organelor cu atribuții și responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență privind protecția, intervenția, evacuarea și restabilirea stării de normalitate în comunitatea respectivă, în cazul producerii unor situații de urgență;
 • participarea ca voluntari la acțiunile preventive, de salvare - evacuare a populației afectate de situațiile de urgență, precum și la acțiunile de intervenție și de refacere;
 • încheierea contractelor de asigurări pentru cazuri de dezastre;
 • cunoașterea modului de comportare înainte, în timpul și după trecerea dezastrelor;
 • respectarea măsurilor stabilite de organele în drept și protejarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva situațiilor de urgență.

Semnificatia codurilor:

   Cod roșu:
 - cantități de precipitații peste 50 l/mp în cel mult o oră;
 - cantități de precipitații de cel puțin 80 l/mp în 3 ore.

   Cod portocaliu:
 - cantități de precipitații peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;
 - cantități de precipitații de cel puțin 60 l/mp în 3 ore.

   Cod galben:
 - cantități de precipitații normale pentru regiunea respectivă, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități și anume cantități de precipitații peste 25 l/mp în cel mult o oră;
 - cantități de precipitații de cel puțin 45 l/mp în 3 ore.

  Persoană de contact:

  Rus Radu Călin - Consilier protectie civilă - Primăria Municipiului Zalău
  Telefon: 0260 610550 interior 104
  e-mail: rusradu@zalausj.ro

  Comunicare incidente/dezastre:  e-mail: cereri@zalausj.ro
  Telefon cu apel gratuit:   0800 800 779

 

 

 

Close Search Window