System Administrator

Formulare onlineOnline forms

 • cerere privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizi găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și declarație pe proprie răspundere

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public în baza legii 52/2003

 • formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public în baza legii 544/2001

 • cerere de informații de interes public
 • reclamație administrativă pentru refuz furnizare informații publice
 • reclamație administrativă pentru nefurnizarea informații în termen

Formulare pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept public și privat, cu personalitate juridică română din municipiul Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

Formulare tipizate utilizate la Registrul Agricol

 • cerere de eliberare a atestatului de producător
 • cerere de eliberare a carnetului de comercializare
 • declarație de impunere persoane fizice
 • declarație de impunere persoane juridice
 • declaratie de stocuri de vinuri și mustării
 • declarație de producție
 • situația agenților economici care au vinificat sau vândut struguri și/sau must
 • situația provenienței strugurilor și/sau mustului
 • cerere de eliberare a adeverințelor pentru șomaj, bursă, rechizite, alocații
 • declarație pentru completarea registrului agricol
 • declarație pentru identificare teren în blocuri fizice pentru APIA
 • cerere pentru adeverința categorii de folosință necesarăla intabulare, pentru adeverința cu nr. de animale înregistrate în Registrul agricol, pentru adeverința necesară la eliberare act de identitate, pentru adeverința cu terenurile în proprietate necesară la obținerea subvenției agricole
 • acte necesare pentru afisarea ofertei de vanzare teren extravilan
 • cerere - Anexa 3 - Situri arheologice
 • formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane fizice
 • formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane juridice
 • formulare de cerere tip - eliberare adeverințe pentru APIA

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială

 • cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală
 • cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 • cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
 • cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
 • cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
 • comunicare privind începerea execuției lucrărilor
 • comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 • model pentru panou de identificare a investiției
 • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

Formulare utilizate de către Direcția Patrimoniu în relația cu publicul

 • cerere pentru închiriere teren pentru obiectele stradale - persoane juridice
 • cerere pentru închiriere teren pentru garaj preluat prin cumpărare
 • cerere măsurare garaj
 • cerere solicitare concesionare imobil sau teren
 • cerere pentru închiriere teren pentru cale de acces
 • cerere pentru închiriere teren pentru panou publicitar
 • cerere pentru închiriere teren pentru terasă
 • cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane juridice
 • cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane fizice
 • înștiințare privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric

Formulare tipizate utilizate de către Direcția Corp Control, Serviciul Comercial și autorizări lucrări

 • formulare pentru emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică:
  • cerere
  • cerere pentru avizarea programului de funcționare
  • acord al vecinilor limitrofi
  • declarație pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică
  • declarație pe proprie răspundere privind obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu
 • cerere pentru vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică
 • declarație de notificare a vânzărilor de lichidare
 • aviz de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare - cerere
 • notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului

Formulare utilizate în cadrul Serviciului de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice

 • cerere eliberare permis de liberă trecere (PLT) la autovehiculele de trafig greu
 • cerere emitere autorizație taxi
 • cerere eliberare autorizație pentru executarea serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere
 • cerere prelungire valabilitate autorizație taxi
 • cerere modificare autorizație taxi
 • cerere eliberare autorizație pentru activitatea de dispecerat taxi
 • cerere eliberare certificat de înregistrare vehicul lent
 • cerere radiere vehicul lent
 • cerere de cesionare a unei autorizații taxi
 • cerere de vizare a autorizației de transport
 • cerere de modificare a autorizației de transport în regim de taxi.

Alte formulare utilizate

 • formular de înscriere pentru concursul de funcționar public
 • cerere pentru eliberarea avizului pentru colectarea deșeurilor
 • declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu
 • cerere pentru atribuire teren, conform Legii 15/2003
 • cerere pentru declarare adunare publică
 • cerere tip
 • cerere de acordare a gratuității lunare la transportul public
 • cerere pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse de animale sălbatice
Close Search Window