System Administrator

Publicitate - Anunțuri achiziții directe

23.05.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor produse electrocasnice necesare pentru dotarea Liceului Tehnologic ,,Voievod Gelu”  în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

20.05.2024

Anunț publicitar privind aprobarea achiziţiei directe de materiale didactice, pentru cabinetele de limbă și comunicare din cadrul unor unități de învățământ din Municipiul Zalău, în cadru proiectului ”Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

17.05.2024

Anunț publicitar privind aprobarea achiziţiei directe de materiale didactice pentru atelierele de practică de la două licee IPT din municipiul Zalău în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

16.05.2024

Anunț publicitar privind achiziţia directă a serviciului de întocmire a documentaţiei caaastrale privind înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile de pe raza UAT Zalău, judeţul Sălaj

    - anunt
    - documentatie

 

24.04.2024

Anunț publicitar privind aprobarea achiziţiei directe de materiale didactice, pentru cabinetele de limbă și comunicare din cadrul unor unități de învățământ din Municipiul Zalău, în cadru proiectului ”Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

11.04.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor cărți și manuale școlare în cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fise tehnice

 

04.04.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a serviciului de organizare a unui spectacol de muzică pop/dance/folclor şi a serviciilor de scenotehnică, videoproiecţie şi un foc de artificii în cadrul evenimentului „Zilele Municipiului Zalău” ediţia 2024

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini

 

27.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a serviciului de specialitate în vederea elaborării unei Strategii de dezvoltare referitoare la administrarea patrimoniului Municipiului Zalău privind activitățile de concesionare, închiriere de bunuri, asociere în participațiune

    - anunt
    - documentatie

 

26.03.2024

Anunț publicitar privind aprobarea achiziţiei directe de veselă pentru atelierul Liceului Tehnologic "Voievodul Gelu" si pentru Cabinetele de educatie tehnologică și aplicații practice, în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

25.03.2024

Anunț publicitar privind aprobarea achiziţiei directe de materiale didactice, pentru cabinetele de limbă și comunicare din cadrul unor unități de învățământ din Municipiul Zalău, în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - documentatie

 

15.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a serviciului de specialitate în vederea elaborării unei Strategii de dezvoltare referitoare la administrarea patrimoniului Municipiului Zalău privind activitățile de concesionare, închiriere de bunuri, asociere în participațiune

    - anunt
    - documentatie

 

12.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția de echipamente digitale grădiniță, ateliere practică și cabinete muzicale în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini și fise tehnice

 

06.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor materiale didactice în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fise tehnice

 

05.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor produse electrocasnice necesare pentru dotarea Liceului Tehnologic Voievod Gelu în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fise tehnice
    - caiet de sarcini

 

05.03.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor cărți și manuale școlare în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fise

 

28.02.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a serviciilor de asigurare paza şi protecţia obiectivului situat in Zalau, str. Valea Mitei, nr. 2

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini

 

22.02.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor cărți și manuale școlare  în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional pre-universitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fise tehnice

 

21.02.2024

Anunț publicitar privind achiziţia directă a unor materiale şi echipamente necesare executării rețelei de canalizare menajeră cu stație de pompare și refulare în strada Cetinei, care deservește "Centrul de recuperare, tratament și îngrijire ACASĂ" din municipiul Zalău, județul Sălaj

    - documentatie

 

20.02.2024

Anunț publicitar privind achiziția de aparatură profesională de bucătărie din cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional preuniversitar din municipiul Zalău". Termenul de depunere a ofertelor: 28.02.2024

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini
    - fise tehnice

 

15.02.2024

Anunț publicitar privind achiziţia de echipamente digitale grădinițe, ateliere practică și cabinete muzicale

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini

 

15.02.2024

Anunț publicitar privind achiziţia directă a serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF, pentru lucrări de instalare a stațiilor de încărcare și racordare la rețeaua de energie electrică, inclusiv asigurarea necesarului de putere, aferente achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS  pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Zalău, finanțate prin PRNV 2021-2027

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - fema de proiectare

 

08.02.2024

Anunț publicitar privind “Achiziția de mașini unelte pentru două licee IPT din municipiul Zalău” din cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier și materiale didactice a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Zalău”

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini
    - fise tehnice

 

01.02.2024

Anunț publicitar privind achiziția directă a unor materiale și echipamente necesare executării  rețelei de canalizare menajeră cu stație de pompare și refulare în strada Cetinei, care deservește "Centrul de recuperare, tratament și îngrijire ACASĂ" din municipiul Zalău, județul Sălaj

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - anexe

 

27.10.2023

Anunț publicitar, privind achiziția directă a serviciilor de închiriere a unor instalații de iluminat ornamental festiv, inclusiv montarea si demontarea acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2023-2024

    - anunt
    - formulare
    - propunere contract
    - caiet de sarcini

 

28.09.2023

Servicii de întocmire a  unor documentaţii cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a 11 străzi din parcela Nagy Mal cuprinse între strada Fabricii și strada Măceșilor, proprietate publică \Municipiului Zalău
    - anunt
    - formulare
    - propunere de contract

 

04.09.2023

Servicii de întocmire a  unor documentaţii cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a construcţiilor aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii pentru bl P+6 şi P+10 în cartier Dumbrava Nord” proprietatea privată a Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău
    - anunt
    - formulare
    - propunere de contract

 

30.08.2023

Achiziție dotări aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5". Achiziția se va realiza pe loturi: produse IT și mobilier-articole conexe
    - anunt
    - caiet de sarcini - IT
    - caiet de sarcini - mobilier
    - formulare
    - propunere de contract

 

15.03.2023

Anunț publicitar privind atribuirea Contractului de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT, pentru implementarea soluţiei propuse în expertiza tehnicǎ, pentru lucrarea de acoperire a Vǎii Zalǎului, din zona obiectivului de investiţii „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalǎu
    - Documentatii de atribuire
    - Expertiza tehnica

Close Search Window