System Administrator

CarierăCareers

Anunt privind continuarea procedurilor de ocupare a unui post vacant pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.34/2023

 

Data afișării: 19.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Direcţiei administraţie publică - Serviciul fond funciar. registrul agricol, agricultură. (21.05.2024)
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 15.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Compartimentului de presă, cultură, sport, relații interne-externe (22.05.2024)
    - formular de inscriere
    - adeverință de vechime

 

Data afișării: 03.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Direcției publice comunitare de evidența persoanei Zalău - Compartiment evidență persoane (14.05.2024)
    - formular de inscriere
    - adeverință de vechime

 

Data afișării: 04.03.2024

Anunț privind concursul de proiecte de management organizat pentru Casa Municipală de Cultură Zalău
    - bibliografie
    - caietul de obiective
    - regulamentul de organizare și desfășurare
    - declarație pe propria răspundere - renunțare la funcția de manager
    - declarație pe propria răspundere - încetare din motive imputabile
    - formular de înscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate analizare proiect

 

Data afișării: 20.02.2024

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău şi a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 03.01.2024

Anunț privind concursul de proiecte de management organizat pentru Casa Municipală de Cultură Zalău
    - bibliografie
    - caietul de obiective
    - regulamentul de organizare și desfășurare
    - declarație pe propria răspundere - renunțare la funcția de manager
    - declarație pe propria răspundere - încetare din motive imputabile
    - formular de înscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate analiza proiect de management

 

Data afișării: 03.10.2023       Data desfășurării: 17.10.2023

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru persoanele încadrate în funcții contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa

 

Data afișării: 18.09.2023       Data desfășurării: 09.10.2023

Casa Municipală de Cultură organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta I
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba practica
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 23.06.2023       Data desfășurării: 24.07.2023

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window