System Administrator

CarierăCareers

Anunt privind continuarea procedurilor de ocupare a unui post vacant pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.34/2023

 

Data afișării: 02.07.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier din cadrul Direcţiei urbanism-Arhitect-şef - Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului.(01.08.2024)
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 26.06.2024

Anunț privind concursul de proiecte de management organizat pentru Casa Municipală de Cultură Zalău
    - bibliografie
    - caietul de obiective
    - regulamentul de organizare și desfășurare
    - declarație pe propria răspundere - renunțare la funcția de manager
    - declarație pe propria răspundere - încetare din motive imputabile
    - formular de înscriere

 

Data afișării: 14.05.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Direcţiei economice - Serviciul impuneri, încasări, control persoane fizice (29.05.2024)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare proba scrisă
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 13.05.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Serviciului administrare, monitorizare unități de învățământ, CFG (28.05.2024)
    - formular de inscriere
    - adeverință de vechime
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare proba scrisă
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 19.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Direcţiei administraţie publică - Serviciul fond funciar. registrul agricol, agricultură. (21.05.2024)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare proba scrisă
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate finale

 

Data afișării: 15.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Compartimentului de presă, cultură, sport, relații interne-externe (22.05.2024)
    - formular de inscriere
    - adeverință de vechime
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare proba scrisă
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 03.04.2024

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de consilier în cadrul Direcției publice comunitare de evidența persoanei Zalău - Compartiment evidență persoane (14.05.2024)
    - formular de inscriere
    - adeverință de vechime
    - rezultate selectie dosare
    - barem de corectare proba scrisă
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window