System Administrator

CarierăCareers

Anunt privind continuarea procedurilor de ocupare a unui post vacant pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.34/2023

 

Data afișării: 05.05.2023       Data desfășurării: 25.05.2023

Casa Municipală de Cultură Zalău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante: dansator 1/2 normă (fată) debutant - 2 posturi și  dansator 1/2 normă (băiat) debutant- 2 posturi
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 02.05.2023       Data desfășurării: 25.05.2023

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant - funcţie contractuală de inspector de specialitate din cadrul Serviciul patrimoniu public şi privat a municipiului Zalău
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 24.04.2023       Data desfășurării: 16.05.2023

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant - funcţie contractuală de muncitor calificat, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul administrare baze sportive
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 03.04.2023       Data desfășurării: 09.05.2023

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei urbanism - Arhitect șef, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului (09 mai 2023)
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 27.03.2023

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant - funcţie contractuală de conducere de şef serviciu, grad II al Serviciului administrativ (25 aprilie 2023)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 13.03.2023

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei urbanism - Arhitect șef, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului (20 aprilie 2023)
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 05.03.2023

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul investiţii, achiziţii publice (23 martie 2023)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa

 

Data afișării: 05.03.2023

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul managementul proiectelor (29 martie 2023)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 01.03.2023

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent din cadrul Direcției Patrimoniu Zalău - Serviciul Administrare Cinematograf Scala (22 martie 2023)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window