System Administrator

CarierăCareers

Data afișării: 11.10.2021

Anunt pentru desemnarea consilierului de etică la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău

 

Data afișării: 01.10.2021

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Economice - Serviciul impuneri, încasări, control persoane fizice (02 noiembrie 2021)
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 28.09.2021

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Baze Sportive (19 octombrie 2021)
 - rezultate selectie dosare

 

Data afișării: 02.09.2021

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Cinematograf Scala (28 septembrie 2021)
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultatul solutionarii contestatiei
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 16.08.2021

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, din cadrul Direcţiei Economice - Serviciul Impuneri, Încasări, Control Persoane Fizice (16 septembrie 2021)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 13.08.2021

Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Direcţiei Urbanism - Arhitect Șef (14 septembrie 2021)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 10.08.2021

Examen de promovare în clasă (26 august 2021)
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 26.07.2021

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Cinematograf Scala (17 august 2021)
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - solutionare contestatie

 

Data afișării: 20.07.2021

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Direcţiei administraţie publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (24 august 2021)
   - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 04.06.2021


Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcţiei administraţie publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (06 iulie 2021)
    - formular de inscriere
    - rezultate selecție dosare
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 20.05.2021

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, (24 iunie 2021)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

 

Data afișării: 19.05.2021

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcţiei administraţie publică - Serviciul juridic contencios (22 iunie 2021)
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisa
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window