System Administrator

CarierăCareers

Data afișării: 19.02.2021

Concurs pentru promovarea în funcția publică vacantă de conducere de șef serviciu - Serviciul administrare, monitorizare unități de învățământ - CFG (23 martie 2021)
   - formular de inscriere

 

Data afișării: 03.02.2021

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier în cadrul Direcției tehnice - Serviciul monitorizare servicii comunitare de utilități publice (18 februarie 2021)
   - formular de inscriere

 

Data afișării: 29.12.2020

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice din cadrul Direcției tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (02 februarie 2021)
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa
   - rezultate interviu
   - rezultate finale

 

Data afișării: 25.11.2020

Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa Municipală de Cultură Zalău
   - bibliografie, caiet de obiective, regulament, formular de inscriere, declaratii
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate prima etapă
   - anunt prelungire termen
   - rezultate finale

 

Data afișării: 18.11.2020

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție de consilier din cadrul Direcției tehnice - Serviciul managementul proiectelor (21 decembrie 2020)
   - cerere, declaratie, formular de inscriere
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa
   - rezultate interviu
   - rezultate finale

 

Data afișării: 29.10.2020

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier achiziții publice din cadrul Direcției tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (16 noiembrie 2020)
   - cerere, declaratie, formular de inscriere
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa
   - rezultate interviu
   - rezultate finale

 

Data afișării: 12.10.2020

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău (17 noiembrie 2020)
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa
   - rezultate interviu
   - rezultate finale

 

Data afișării: 21.08.2020

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău (22 septembrie 2020)
   - bibliografie, formular de inscriere
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa
   - rezultate interviu
   - rezultate finale

 

Data afișării: 20.08.2020

Noul proiect de management al managerului Casei Municipale de Cultură Zalău
   - caiet de obiective
   - regulament pentru organizarea si desfasurarea procedurii de analizare
   - rezultatul final al procedurii de analizare

 

Data afișării: 10.06.2020

Examen de promovare în grad profesional pentru persoanele încadrate în funcții contractuale din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău (24 iunie 2020)
   - bibliografie, formular de inscriere
   - rezultate selectie dosare
   - rezultate proba scrisa

 

Data afișării: 11.05.2020

Concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției patrimoniu - Biroul asociații de proprietari (27 mai 2020).
   cerere, formular de inscriere, declaratie
   anunt anulare concurs

 

Data afișării 15.04.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției publice comunitare de evidenta a persoanelor - Compartiment evidenta persoane (19 mai 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie
   rezultate selectie dosare
   anunt amanare concurs
   anunt anulare concurs

 

Close Search Window