System Administrator

CarierăCareers

Anunt privind continuarea procedurilor de ocupare a unui post vacant pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.34/2023

 

Data afișării: 18.09.2023       Data desfășurării: 09.10.2023

Casa Municipală de Cultură organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta I
    - formular de inscriere

 

Data afișării: 23.06.2023       Data desfășurării: 24.07.2023

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău
    - formular de inscriere
    - rezultate selectie dosare
    - rezultate proba scrisă
    - rezultate interviu
    - rezultate finale

Close Search Window