administrator

Lista persoanelor juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul local

În conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală, Municipiul Zalău publică lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații restante față de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care înregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 18/2016 modificata si completata prin HCL nr. 121/2017 si HCL nr. 144/2019 (50.000 lei pentru persoane juridice) și au fost notificați în prealabil în privința acestora.

Lista restantieri persoane juridice la data de 31.12.2021

Municipiul Zalău va proceda la eliminarea din lista de restanțieri a contribuabililor persoane juridice, care și-au achitat integral aceste obligații fiscale în termen de 15 zile (conform prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 - codul de procedura fiscală)

De asemenea, în cazul obținerii de către contribuabili a suspendării executării actului administrativ fiscal, se va proceda în termen de 15 zile la eliminarea din lista de restanțieri a contribuabililor aflați în această situație.

Close Search Window