System Administrator

Acceptări de ofertă vânzări terenuri extravilane

Publicare comunicări de acceptare a ofertelor de vânzare
de teren agricol situate în extravilanul municipiului Zalău
conform Legii nr. 17/2014

Data Nume și prenume preemptor/potențial cumpărător Suprafața (ha) Comunicare
13.01.2021 Ciobanu Maria 0,19
Close Search Window