administrator

 La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
     Primăria Municipiului Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu, nr.3, județul Sălaj, Cod Fiscal 4291786, telefon (40)260.610550, email primaria@zalausj.ro, site-ul instituției http://www.zalausj.ro, este operator de date cu caracter personal care prelucrează datele cu caracter personal necesare pentru a furniza servicii și informații pentru contribuabili/cetățeni/petenți, pentru desfășurarea activității specifice administrației publice și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

     Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Municipiul Zalău în temeiul Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
     (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD)

     Legislație:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului aici.
  • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 si de abrogare a Directivei 95/46/CE aici.
  • Legea 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici.
  • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice aici
  • Legea 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal aici

     Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Primăria Municipiului Zalău a luat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe mai multe direcții de acțiune: identificarea și autentificarea utilizatorului, tipul de acces, operarea datelor, execuția copiilor de siguranță, computerele și terminalele de acces, rețele de comunicații, instruirea personalului. De asemenea, utilizează măsuri de pseudonimizare, stocare în siguranță a informațiilor, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate.

     https://www.dataprotection.ro/

 

Close Search Window