System Administrator

Declaratii de avere consilieriDeclaration of assets

Consilieri locali

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. e din Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitățior publice, vă prezentăm declarațiile de avere si de interese ale consilierilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalau.

Declarațiile de avere se vor publica pe măsură ce se vor modifica și completa, conform prevederilor legale.

Temei legal : Legea 176/2010

Close Search Window