System Administrator

Transparența decizională

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2021;   2020;   2019;   2018;   2017;   2016;   2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;   2007;

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

03.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonff' zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.05.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.05.2022 - 24.05.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

05.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective" str. Crângului nr. 11, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.04.2022 - 26.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, strada Sărmaș

01.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Sărmaş nr. 41C, beneficiar Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 01.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.04.2022 - 22.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027

21.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027
   PMUD 2021-2027

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.03.2022 - 15.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica ciurte - șef servciiu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email: primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale

04.03.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 5,1 %
Anexe

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.03.2022 - 25.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Chiș - director adj. Direcția economică.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente

03.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Nouă nr. 1A, beneficiari Tuşer Dorina şi Tuşer Vasile
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.03.2022 - 24.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială, construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Morii nr. 3-9, beneficiari SC Golden Frog SRL şi SC Kafinn Advice SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu rezidențial

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 76-78, beneficiar SC Zalimobrar SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate - locuințe pentru tineri destinate închirierii

23.02.2022
Proiect de hotărâre privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.02.2022 - 16.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Alexandru Pura - director Direcția Patrimoniu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Alexandru Pura. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire locuințe colective mici

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe colective mici", str. Merilor FN, beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire imobile cu funcțiuni mixte

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism"Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în ISP2A" pentru terenul în suprafaţă totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 98D, înscris în CF nr. 71537 Zalău, nr. cad. 71537, beneficiar SC Hudin Anda SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Noul regulament al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor

21.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament şi a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Zalău

Regulament     Caiet de sarcini

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2022 - 14.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire imobile cu funcțiuni mixte

18.01.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zonă cu funcţiuni mixte, construire imobile cu funcţiuni mixte, realizare acces şi operaţiuni notariale" Aleea Movileştilor nr. 5A şi 7, beneficiari: City Piaza Imobiliare SRL şi Crişan Rezidenţiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.01.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.01.2022 - 09.02.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire hipermarket

22.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire hipermarket şi construcţii anexe (container prefabricat fast food "Imbiss*', adăpost cărucioare, terasă acoperită clienţi, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu), amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spaţii verzi, drumuri, trotuare), accese rutiere şi pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de şantier, branşamente, racorduri, deviere la utilităţi şi reţele instalaţii, amplasare elemente publicitare (pilon, totem, panouri b2b, bariere acces auto" str. Gheorghe DojaDoja-Corneliu Coposu-Ana Ipătescu beneficiar: G.L.P. Project SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.12.2021 - 13.01.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal reglementare zonă mixtă propusă prin PUG 2010

16.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea reglementării zonei mixte propuse prin PUG 2010”, str. Sfânta Vineri nr. 6F, beneficiar Rastău Valentin
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.12.2021 - 06.01.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Stabilirea unor măsuri de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport

03.12.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.12.2021 - 24.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Alexandru Pura - director Direcția Patrimoniu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Alexandru Pura. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal Parc Industrial Zalău Vest

02.12.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru realizare accese la proprietăţi, reglementarea reţelelor stradale raportate la situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor zonei la PUZ Parc Industrial Zalău Vest"
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.12.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.12.2021 - 23.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea regulamentului privind organizarea și funcționarea transportului în regim de taxi

19.11.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.11.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.11.2021 - 10.12.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan

26.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan, reglementare și urbanizare zonă", str. Iancu de Hunedoara, beneficiari Jozsa Ferenc și Jozsa Katinka
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.10.2021 - 16.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru anul 2022

26.10.2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Zalău pentru anul 2022

anexa 1;    anexa 2;    anexa 3;    anexa 4;    anexa 5;    anexa 6;    anexa 7;

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.10.2021.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.10.2021 - 16.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Claudiu Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare și construire locuințe

11.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare și construire locuințe", str. Mihai Eminescu, beneficiari Băgărean Călin și Băgărean Monica
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 11.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.10.2021 - 01.11.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuințe semicolective

08.10.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuințe semicolective", str. Eugen Ionescu nr. 25, beneficiar SC Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.10.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 11.10.2021 - 29.10.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2024 - 2030

28.07.2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2024 - 2030
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 28.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.07.2021 - 18.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ramona Butcovan - șef.serviciu Managementul Proiectelor
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia: șef serviciu Ramona Butcovan. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte

28.07.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale’*, str. Tipografilor nr. 5, beneficiar Ansamblul BVA Design SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 28.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.07.2021 - 18.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie și atelier auto

15.07.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie și atelier auto", bd. Mihai Viteazul nr. 100A-3, beneficiari Boda Francisc și Boda Miklos
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.07.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.07.2021 - 05.08.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Regulament pentru implementarea la nivelul municipiului Zalau a proiectului "NEWBORN"

14.06.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea la nivelul municipiului Zalău a proiectului "NEWBORN" privind acordarea de sprijin financiar in vederea efectuarii procedurii de fertilizare in vitro

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 14.06.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.06.2021 - 06.07.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Olar Gabriela Carmen - consilier local.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Cuibus Mariana si d-nei Olar Gabriela Carmen. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Noul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

18.05.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.05.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.05.2021 - 09.06.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Claudia Ardelean - director APL.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Claudia Ardelean. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Gestionarea servicului de iluminat public

17.05.2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii către operatorul public S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

  anexa 1      anexa 2      anexa 3      anexa 4      anexa 5      anexa 6

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 17.05.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.05.2021 - 08.06.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte - SC YMY Trans SRL

08.04.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare și împrejmuire", bd. Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a SC YMY Trans SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.04.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.04.2021 - 29.04.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de buget al Consiliului Local pentru anul 2021

25.03.2021
Proiectul de buget al Consiliului Local pentru anul 2021

Plan Urbanistic Zonal pentru construire hale metalice - Bogdan Rareș Riza-Păltineanu

25.03.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire hale metalice, reglementări urbanistice, realizare acces și operațiuni notariale", bd. Mihai Viteazul nr. 112, beneficiar Bogdan Rareș Riza-Păltineanu
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 25.03.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.03.2021 - 15.04.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Regulament de organizare și desfășurare a activități de publicitate, reclamă și afișaj

17.03.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Zalău
Regulament

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 17.03.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.03.2021 - 07.04.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală metalică - Hodiș Andrei

11.02.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală metalică" str. Depozitelor, nr, 8A, beneficiar Hodiș Andrei Dorin și Hodiș Adriana Georgeta
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 11.02.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.02.2021 - 14.03.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor pe anul 2022

11.02.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2022, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 2,6%
tabloul impozitelor și taxelor locale

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 11.02.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.02.2021 - 14.03.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu construire șoproane - SC Trans Sălaj SA

15.01.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire două șoproane în incinta SC Trans Sălaj SA, pe teren proprietate privată în suprafață de 16058 mp, situat în intravilanul localității Zalău, str. Fabricii nr. 30"
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.01.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.01.2021 - 05.02.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe unifamiliale - ADCR Imob SRL

13.01.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 4 locuințe unifamiliale și împrejmuire teren, strada Pescarilor nr. 44A", beneficiar ADCR Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.01.2021
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.01.2021 - 03.02.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu rezindențial și comercial - Andrei Teodor

22.12.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidential și comercial" str. Corneliu Coposu nr. 79, beneficiari Andrei Teodor și soția andrei Viorica
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.12.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.12.2020 - 14.01.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu rezindențial - Energyzal LTD SRL

15.12.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidential" str. Ştefan cel Mare nr. 134, beneficiar Energyzal LTD SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.12.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.12.2020 - 07.01.2021 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal amenajare drum în continuarea străzii Sărmaș

17.11.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea străzii Sărmaș și racordare la utilități", str. Sărmaș și continuarea acesteia, beneficiar Zaha Ioan, ca reprezentant al proprietarilor de terenuri din zona studiată prin documentația privind aprobarea PUZ
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 17.11.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.11.2020 - 10.12.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru anul 2021

09.11.2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Zalău pentru anul 2021

anexa 1;    anexa 2;    anexa 3;    anexa 4;    anexa 5;    anexa 6;

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 09.11.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.11.2020 - 02.12.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Claudiu Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu amplasare monument

09.10.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasare monument de for public - statuia lui Mihai Viteazul - amenajare spațiu (alei pietonale și mobilier urban)" b-dul Mihai Viteazul, zona blocului Scala"
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 09.10.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.10.2020 - 30.10.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe - Moldovan Eugenia

02.10.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 2 locuințe semicolective, amenajări exterioare și împrejmuire pe teren proprietate privată înscris în CF nr. 70868, în suprafață de 2972,00 mp, situat în intravilanul localității Zalău, strada Vânătorilor, nr 26", beneficiară Moldovan Eugenia
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.10.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.10.2020 - 23.10.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe - SC Tefisall Imob SRL

02.10.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe semicolective, împrejmuire teren și amenajări exterioare pe teren proprietate privată în suprafață de 3495 mp, situat în intravilanul localității Zalău, pe strada Salamon Jozsef nr. 24", beneficiar SC Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.10.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.10.2020 - 23.10.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe - SC Tefisall Imob SRL

04.09.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe semicolective cu două apartamente, împrejmuire teren și amenajări exterioare", str. Mihai Eminescu nr. 72, beneficiar SC Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.09.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 07.09.2020 - 25.09.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare lot - Ghile Gavrilă

07.08.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru parcelare lot existent conform subzona locuințelor cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare propuse situate în exteriorul limitei construite protejate LFCM3" pentru imobilul teren proprietate privată a numiților Ghile Gavrilă și soția Ghile Rodica Elena, situat în intravilanul municipiului Zalău, strada Romană
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.08.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.08.2020 - 28.08.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală nouă - Mecanica CD SRL

07.07.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală nouă și dotarea cu echipamente corespunzătoare activității de producție în cadrul Mecanica CD SRL", str. Fabricii, nr. 10, mun. Zalău, jud. Sălaj, beneficiar SC Mecanica CD SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.07.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.07.2020 - 28.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire supermarket LIDL

03.07.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire supermarket LIDL", bd. Mihai Viteazu nr. 91A, beneficiar SC Samtex SA pentru LIDL Romania SCS
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.07.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.07.2020 - 24.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe - strada Pădurii

26.06.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci ocuințe cu câte două apartamente", str. Pădurii nr. 26, beneficiar Construct Plus Design SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.06.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.06.2020 - 17.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte - Berar

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu functiuni mixte - platfprme, cai, bransamente, utilitati" str. Corneliu Coposu, nr.75C, beneficiar Berar Daniel-Viorel, Berar-Chindris Gabriela-Lavinia si Berar Maria-Lavinia
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.06.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.06.2020 - 24.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial și rezidențial - SC Drum Inserv SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial si rezidential" str. Corneliu Coposu, beneficiar SC Drum Invest SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial și rezidențial - SC Multicom SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial si rezidential de tip mixed - use developement" bulevardul Mihai Viteazul, beneficiar SC Multicom SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinț;e semicolective - SC ITSIRC INVEST SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 3 locuinte semicolective cu 3 apartamente, respectiv inprejmuire teren" strada Gheorghe Doja, beneficiar SC ITSIRC INVEST SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie auto - SC Tothal Custom Consulting SRL

12.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie auto" str. Corneliu Coposu, lângă stația de carburanți Lukoil, beneficiar Tothal Custom Consulting SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 12.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.05.2020 - 02.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dealul Morii

02.04.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare PUZ Dealul Morii" inițiată și finanțată de Municipiul Zalău
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.04.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.04.2020 - 29.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia

23.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcelele cu nr. cad. 68830, nr. cad. 69248 privind utilizarea funcțională a terenurilor și reglementări urbanistice" pentru imobilul format din terenuri proprietăți private a numitei SC Radu Construct SRL, respectiv SC Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.03.2020 - 13.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal ansamblu rezidențial și comercial, str. Corneliu Coposu

16.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial și comercial" str. Corneliu Coposu nr. 73A, beneficiar SC Tranger SA
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.03.2020 - 06.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu locuințe semicolective, str. Sărmaș

12.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe semicolective cu câte două apartamente" str. Sărmaș nr. 38, beneficiar Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 12.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.03.2020 - 02.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2021

26.02.2020
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2021, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 3,8 %

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.02.2020 - 18.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Claudiu Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor

18.02.2020
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 din HCL nr. 165 din 24.05.2018 de aprobare a Regulamentului Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău cu modificările și completările ulterioare

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.02.2020 - 10.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal construire complex școlar, str. Cloșca nr. 27

13.02.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea coeficienților urbanistici în scopul construirii unui complex școlar, str. Cloșca nr. 27", beneficiar Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.02.2020 - 05.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de locuințe - str. Pescarilor

15.01.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de locuințe individuale pe parcelele rezultate" str. Pescarilor nr. 44-46, beneficiari Szalontai Ferenc, Szalontai Elena și soțul Szalontai Alexandru
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.01.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.01.2020 - 06.02.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia, str. Marin Sorescu nr. 15

15.01.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcela cu nr. cad. 62738, din locuințe individuale izolate în locuințe semicolective cu două apartamente" str. Marin Sorescu nr. 15, beneficiari Moldovan Eugenia și soțul Moldovan Traian
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.01.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.01.2020 - 06.02.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, str. Simion Oros nr. 4

06.12.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiuni mixte P+2, amenajări exterioare, racorduri și branșamente", str. Simion Oros nr. 4, beneficiară SC Conti SRL
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.12.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.12.2019 - 06.01.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău

18.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.11.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.11.2019 - 09.12.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Dobra Cristian - șef Serviciul Juridic-Contencios
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Dobra Cristian. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și împrejmuire teren" str. Crângului nr. 39A

07.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și împrejmuire teren" str. Crângului nr. 39A, beneficiari Huluban Lăcrămioara, Huluban Florin, Huluban Dorin Ioan și Huluban Dorina
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.11.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.11.2019 - 28.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR și modificare indici urbanistici (POT și CUT) - str. Andrei Șaguna

23.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare unitate teritorială de referință (UTR) și modificare indici urbanistici (POT și CUT), regim de înălțime și modificare retragere față de limita posterioară" str. Andrei Șaguna nr. 66, beneficiar Huluban Ioan Crăciun
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.10.2019 - 13.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

23.10.2019
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2020
anexa1;    anexa2;    anexa3;    anexa4;    anexa5;    anexa6;

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.10.2019 - 13.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Indexarea cu 5,9% a valorilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă (12 tone)

22.10.2019
Proiect de hotărâre privind indexarea cu 5,9% a valorilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone care se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2020

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.10.2019 - 12.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Gestionarea câinilor fără stăpân și aprobarea tarifelor pentru ridicarea animalelor domestice de pe dom. public

22.10.2019
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare/concesionare a gestiunii nr. 36269 din 10.08.2010, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului publ;ic pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Zalău și aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public, activitate prestată de SC Citadin Zalău SRL

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.10.2019 - 12.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău

03.10.2019
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2 din HCL nr. 165 din 24.05.2018 privind aprobarea noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.10.2019 - 24.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane

02.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău
     - avizul Consiliului Concurentei

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.10.2019 - 23.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte - Pușcaș Ioan

30.09.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare și împrejmuire" str. George Coșbuc nr. 14 C, beneficiari Pușcaș Ioan și Pușcaș Maria
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 30.09.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 01.10.2019 - 21.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Close Search Window