System Administrator

Transparența decizională

Persoana responsabilă: Loredana Mureșan - șef Serviciu Juridic - Contencios, desemnată prin dispoziția primarului nr. 1718/2009
Contact: tel. 0260/610550 int. 266; e-mail: muresanloredana@zalausj.ro

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

   Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2021;   2020;   2019;   2018;   2017;   2016;   2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;   2007;

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Aprobarea schemei de ajutor de minimis în următorii 3 ani fiscali

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea "Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în următorii trei ani fiscali (2023-2025), pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri afiate „în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi „clădire verde”

     Schema de ajutor de minimis

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director executiv adjunct Direcția economică
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea "Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în următorii trei ani fiscali (2023-2025), pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri afiate „în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi „clădire verde”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: director executiv Marius Chiș
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe semicolective

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Pescarilor nr. 33, beneficiari Pintican Cornel şi Luca Marta Cornelia

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Pescarilor nr. 33, beneficiari Pintican Cornel şi Luca Marta Cornelia.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal petmu modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 189 din 19.09.2011, în vederea amplasării unor obiective de interes public şi privat ale Municipiului Zalău" situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Bistriţei nr. 5, beneficiar Municipiul Zalău

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal petmu modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 189 din 19.09.2011, în vederea amplasării unor obiective de interes public şi privat ale Municipiului Zalău" situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Bistriţei nr. 5, beneficiar Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre
Realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public

14.12.2022
Proiect de hotărâre privind realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin intermediul operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău, în condiţiile art. 28 alin. (2), lit. a) şi alin. (5), din Legea nr. 51/2006, republicată, aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini şi a Contractului de administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău

     Anexa 1;     Anexa 2;     Anexa 3;

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 14.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.12.2022 – 06.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin intermediul operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Rodica Ciurte
Modificarea Regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor

17.11.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31 martie 2022 şi modificat prin HCL nr. 220 din 30 iunie 2022
 

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 17.11.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.11.2022 – 13.12.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.12.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Rodica Ciurte
Plan Urbanistic Zonal - introducere în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus

08,.11.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru reglementarea unei noi zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus” situat în extravilanul Municipiului Zalău, beneficiar Municipiul Zalău
Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 08.11.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.11.2022 – 29.11.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: arhitect șef Vlad Petre
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic zonal pentru reglementarea unei noi zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre.
Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR-uri existente - SC Petron Energy SRL

13.10.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare U.T.R.- uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidențial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale” bd. Milhai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON ENERGY SRL
Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 13.10.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.10.2022 – 03.11.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: arhitect șef Vlad Petre
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare U.T.R.- uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidemial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale” bd. Miliai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON ENERGY SRL
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.11.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre.
Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui ansamblu rezidenţial

07.09.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal în vederea reglementării zonei mixte propusă prin PUG 2010” - Zalău, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 132, beneficiar SC Construct Plus Design SRL
Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 07.09.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.09.2022 – 28.09.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: arhitect șef Vlad Petre
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic zonal în vederea reglementării zonei mixte propusă prin PUG 2010 - Zalău, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 132, beneficiar SC Construct Plus Design SRL

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.09.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre.
Aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal

23.08.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru constrire cladiri cu functiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcari, alei carosabile si pietonale.
Arhiva PUZ Inserco Ambient S.R.L

Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui ansamblu rezidenţial

22.08.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Întocmire PUZ pentru construirea unui ansamblu rezidenţial de locuințe semicolective si locuințe individuale"str. Alexandru Ioan Cuza si str. Matei Basarab, beneficiari Vancea Nicolae și soția Vancea Ileana-Mariana
Documentatie

Documentatie PUZ

 Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.08.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.08.2022 - 14.09.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

18.08.2022
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

 Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.08.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.08.2022 - 09.09.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Chiș - director adj. Direcția economică. si Micu Marinela - sef serviciu. Directia Economica.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Strategia privind Infrastructura de Educaţie Timpurie a Municipiului Zalău

11.08.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea "Strategiei privind Infrastructura de Educaţie Timpurie a Municipiului Zalău 2022-2030"

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 12.08.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12 august 2022 – 06 septembrie 2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: șef serviciu Carmen Șerban.
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind aprobarea Strategiei privind Infrastructura de Educaţie Tinpurie a Municipiului Zalău 2022-2030"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.09.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Carmen Șerban.

Taxe speciale în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor

11.08.2022
Proiect de hotărâre privind instituirea de taxe speciale pentru furnizarea unor servicii în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Zalău

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ şi Regulamentul privind aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 12.08.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12 august 2022 – 05 septembrie 2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii:dir.ex.Mariana Cuibuș.
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la  Proiectul de act normativ privind instituirea de taxe speciale pentru furnizarea unor servicii în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.      Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.09.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Carmen Șerban.

Plan Urbanistic de Detaliu construire sală de evenimente

25.07.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire sală de evenimente”, str. Lupului nr. 100, beneficiar SC Black Jack Corn Serv SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 25.07.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.07.2022 - 16.08.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu construire locuinţă colectivă

06.07.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu construire locuinţă colectivă şi împrejmuire teren”, str Corneliu Coposu nr. 131C, beneficiar SC Radu Construct SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.07.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.07.2022 - 28.07.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport în regim de taxi

27.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău, aprobate prin HCL nr. 230 /29 august 2019

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 28.06.2022 - 18.07.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu terenuri sportive

20.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zona pentru construire ansamblu terenuri sportive" str. Oborului nr. 32, beneficiari Tudorache George-Cristian şi soţia Tudorache lulia-Mihaela, Carp Sergiu-Constantin şi soţia Carp Diana-Andreea
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 20.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 21.06.2022 - 11.07.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu în vederea reglementării retrageriilor laterale de pe strada Pârâului

07.06.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu în vederea reglementarilor laterale'' , str Pârâului nr.47B, inițiată și finanțată de beneficiarii Popa Cornel Daniel și Popa Dana
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.06.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.06.2022 - 29.06.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

03.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonff' zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.05.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.05.2022 - 24.05.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe semicolective, strada Crângului

05.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective" str. Crângului nr. 11, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.04.2022 - 26.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, strada Sărmaș

01.04.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe individuale, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Sărmaş nr. 41C, beneficiar Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 01.04.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.04.2022 - 22.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027

21.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027
   PMUD 2021-2027

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.03.2022 - 15.04.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica ciurte - șef servciiu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email: primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale

04.03.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 5,1 %
Anexe

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.03.2022 - 25.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Chiș - director adj. Direcția economică.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente

03.03.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă semicolectivă cu două apartamente, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Nouă nr. 1A, beneficiari Tuşer Dorina şi Tuşer Vasile
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.03.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.03.2022 - 24.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pemru schimbare UTR din UA1 în zonă rezidenţială, construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Morii nr. 3-9, beneficiari SC Golden Frog SRL şi SC Kafinn Advice SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu rezidențial
24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu rezidenţial şi operaţiuni notariale" str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 76-78, beneficiar SC Zalimobrar SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 24.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.02.2022 - 18.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate - locuințe pentru tineri destinate închirierii

23.02.2022
Proiect de hotărâre privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.02.2022
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.02.2022 - 16.03.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Alexandru Pura - director Direcția Patrimoniu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Alexandru Pura. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Close Search Window