System Administrator

Transparența decizională

Persoana responsabilă: Cristian Lucian Dobra - șef Serviciu Administrație Locală, Arhivă, desemnată prin dispoziția primarului nr. 175/2024
Contact: tel. 0260/610550 int. 121; e-mail: dobracristian@zalausj.ro

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

   Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

   Registru pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor cu caracter normativ

   Registru pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele dispozițiilor cu caracter normativ

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Schema de ajutor de minimis privind acordarea reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri - 2025-2027

12.07.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea “Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în anii fiscali 2025-2027, pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri aflate "în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi "clădire verde"

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 12.07.2024.
     Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Camera 4 a instituției - Centrul de relații cu publicul, informații publice.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula până la data de 05.08.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea “Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în anii fiscali 2025-2027, pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri aflate "în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi "clădire verde"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.08.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Marius Chiș - director economic adjunct

PUZ pentru construire ansamblu rezidential - strada Cerbului

20.06.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu rezidențial, reglementări urbanistice, parcelare, realizare acces, echipare edilitară”, pentru imobilul situat în Zalău, strada Cerbului, F.N.,  înscris în C.F. nr. 53306 Zalău, nr. cad. 53306, în suprafață de 38.119 mp, beneficiari Holhoș Samoilă și soția Holhoș Ramona

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.06.2024.
     Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Camera 4 a instituției - Centrul de relații cu publicul, informații publice.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula până la data de 12.07.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind "Planul urbanistic zonal pentru construire ansamblu rezidențial, reglementări urbanistice, parcelare, realizare acces, echipare edilitară”, pentru imobilul situat în Zalău, strada Cerbului, F.N.,  înscris în C.F. nr. 53306 Zalău, nr. cad. 53306, în suprafață de 38.119 mp, beneficiari Holhoș Samoilă și soția Holhoș Ramona

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.07.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

PUZ în vederea modificării indicilor urbanistici

22.04.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea modificării indicilor urbanistici, pentru imobilul situat în Zalău, strada Szikszai Lajos, nr. 2, beneficiar Şandor Bogdan Vlad

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 22.04.2024.
     Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Camera 4 a instituției - Centrul de relații cu publicul, informații publice.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula până la data de 16.05.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea modificării indicilor urbanistici, pentru imobilul situat în Zalău, strada Szikszai Lajos, nr. 2, beneficiar Şandor Bogdan Vlad
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.05.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Regulament privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult

14.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult din Municipiul Zalău, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 14.03.2024.
     Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Camera 4 a instituției - Centrul de relații cu publicul, informații publice.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula până la data de 04.04.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Mariana Cuibuș - director economic
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Regulament privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult din Municipiul Zalău, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.04.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Mariana Cuibuș - director economic

Noul Ghid al Solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

05.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Ghid al Solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale în Municipiul Zalău

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 05.03.2024.
     Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Camera 4 a instituției - Centrul de relații cu publicul, informații publice.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula până la data de 26.03.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Crina Nerțan - inspector CNIPT
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Ghid al Solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.03.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Crina Nerțan - inspector CNIPT

PUZ pentru construire imobil cu funcţiuni mixte - City Piaza Imobiliare SRL

21.02.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ‘*Plan urbanistic zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale, alipiri/dezmembrări", situat în Zalău, strada Prunilor, nr. F.N., beneficiar S.C. City Piaza Imobiliare S.R.L

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.02.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.02.2024 – 13.03.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ‘*Plan urbanistic zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale, alipiri/dezmembrări", situat în Zalău, strada Prunilor, nr. F.N., beneficiar S.C. City Piaza Imobiliare S.R.L
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.03.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

PUZ pentru reconversie zonă industrială - 2IC Meseș SRL

21.02.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru reconversie zonă industrială şi de depozitare în zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare* pentru imobilul situat în Zalău, strada Sărmaş, nr. 50, beneficiar S.C. 2ICMESEŞ S.R.L, înscris în C.F. nr. 75253 Zalău, nr. cad. 75253, în suprafaţă de 10.624 mp

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.02.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.02.2024 – 13.03.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni 8.00 - 17,00; marți - joi: 8.00-16,00 și vineri: 8,00-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru reconversie zonă industrială şi de depozitare în zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare* pentru imobilul situat în Zalău, strada Sărmaş, nr. 50, beneficiar S.C. 2ICMESEŞ S.R.L, înscris în C.F. nr. 75253 Zalău, nr. cad. 75253, în suprafaţă de 10.624 mp
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.03.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Minuta dezbaterii publice privind bugetul local al municipiului Zalău

16.02.2024
Minuta dezbaterii publice privind bugetul local al municipiului Zalău din data de 08.02.2024

Aprobarea noului Regulament privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri

16.02.2024
Proiect de hotărâre pentru aprobarea noului Regulament privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 16.02.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.02.2024 – 08.03.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - Șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Regulament privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.03.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - Șef serviciu MSCUP

Indexarea cu rata inflației a nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2025

07.02.2024
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2025, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflaţiei în procent de 10,4%

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 07.02.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.02.2024 – 28.02.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind modificarea, începând cu anul fiscal 2025, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflaţiei în procent de 10,4%
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.02.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Marius Chiș - director economic adjunct

PUZ în vederea modificării indicatorilor urbanistici - Michelin Romania SA

26.01.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI - situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 83, în suprafaţă de 251.526,00 mp, beneficiar SC Michelin România SA

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 26.01.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.01.2024 – 16.02.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI - situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 83, în suprafaţă de 251.526,00 mp, beneficiar SC Michelin România SA
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.02.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare

25.01.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare", str. Şoseaua ocolitoare - Centura, nr. 140, beneficiari Balajel Sergiu-Dan şi Buboi Gabriel Alin

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 25.01.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.01.2024 – 15.02.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare", str. Şoseaua ocolitoare - Centura, nr. 140, beneficiari Balajel Sergiu-Dan şi Buboi Gabriel Alin
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.02.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

PUZ pentru schimbare UTR din ISP2 în zona de locuinţe semicolective - S.C. D.L.S. EDIFICE S.R.L

25.01.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zona de locuinţe semicolective* situat în Zalău, strada Romană nr. 3, pentru imobilul format din teren proprietate privată a S.C. D.L.S. EDIFICE S.R.L, înscris în C.F. nr. 54823 Zalău, nr. cad. 54823, în suprafaţă de 1.161,00 mp, cu casă

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 25.01.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.01.2024 – 15.02.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zona de locuinţe semicolective* situat în Zalău, strada Romană nr. 3, pentru imobilul format din teren proprietate privată a S.C. D.L.S. EDIFICE S.R.L, înscris în C.F. nr. 54823 Zalău, nr. cad. 54823, în suprafaţă de 1.161,00 mp, cu casă
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.02.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Completarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Zalău

23.01.2024
Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31.03.2022 cu modificările şi completările ulterioare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 23.01.2024.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 25.01.2024 – 14.02.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind completarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31.03.2022 cu modificările şi completările ulterioare
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.02.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

PUZ modificare indicatori urbanistici -Universal Co SA

15.12.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru modificarea indicatorilor urbanistici în zona industrială cu activităţi de producţie, comerţ, depozitare şi serviciif situat în Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 91B, beneficiar SC UNIVERSAL CO SA

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 15.12.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.12.2023 – 11.01.2024 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru modificarea indicatorilor urbanistici în zona industrială cu activităţi de producţie, comerţ, depozitare şi serviciif situat în Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 91B, beneficiar SC UNIVERSAL CO SA
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.01.2024.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

PUZ amenajare zonă de agrement și spațiu verde - Cemacon SA

10.11.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR, extindere intravilan şi refacerea carierei istorice prin amenajare zonă de agrement şi spaţiu verde" str. Fabricii, beneficiar SC CEMACON SA

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 10.11.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.11.2023 – 05.12.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR, extindere intravilan şi refacerea carierei istorice prin amenajare zonă de agrement şi spaţiu verde" str. Fabricii, beneficiar SC CEMACON SA
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.12.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550  e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Impozite și taxe locale pentru anul 2024

06.11.2023
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2024

     Anexa 1;     Anexa 2;     Anexa 3;     Anexa 4;     Anexa 5;     Anexa 6;     Anexa 7

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 06.11.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 07.11.2023 – 27.11.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2024
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.11.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 int. 129, e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.

PUZ construire locuințe semicolective/colective mici - strada Cerbului

26.10.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective/colective mici, amenajare platforme exterioare, împrejmuire teren, realizare branşamente, operaţiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/alipiri, situat în Zalău, strada Cerbului, beneficiar SC TRADEIMOB SRL

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 26.10.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.10.2023 – 16.11.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective/colective mici, amenajare platforme exterioare, împrejmuire teren, realizare branşamente, operaţiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/alipiri, situat în Zalău, strada Cerbului, beneficiar SC TRADEIMOB SRL.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.11.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Regulament de acordare a protecției sociale pentru beneficiarii de gratuităţi sau reduceri la transportul public

13.10.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament pentru metodologia de acordare a protecţiei sociale pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuităţi sau reduceri la transportul public de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, încheiat cu operatorul S.C. Transurbis S.A. nr. 82882/15.11.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 13.10.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.10.2023 – 03.11.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Regulament pentru metodologia de acordare a protecţiei sociale pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuităţi sau reduceri la transportul public de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, încheiat cu operatorul S.C. Transurbis S.A. nr. 82882/15.11.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.11.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030

10.08.2023
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 10.08.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 11.08.2023 – 04.09.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Ramona Butcovan - șef serviciu Managementul Proiectelor
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.09.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Ramona Butcovan - șef serviciu Managementul Proiectelor

Modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027

19.06.2023
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027, aprobat prin HCL nr. 152 din 17 mai 2022

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 19.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.06.2023 – 10.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027, aprobat prin HCL nr. 152 din 17 mai 2022
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi

19.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi recreative şi distractive şi a avizului programului de funcţionare în Municipiul Zalău

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 19.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.06.2023 – 10.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Laurențiu Ghiuruțan - director executiv
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi recreative şi distractive şi a avizului programului de funcţionare în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Laurențiu Ghiuruțan - director executiv

Regulament privind acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociații, fundații române si culte

16.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind acordarea subventiilorde la bugetul local catre asociatiile, fundatiile romane si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr. 34/1998.

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 16.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.06.2023 – 07.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Babos Dorina - director executiv DAS
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind noul
"Regulament privind acordarea subventiilorde la bugetul local catre asociatiile, fundatiile romane si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr. 34/1998".
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Babos Dorina - director executiv DAS

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)

15.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)„, Alea Movilestilor nr. 1, beneficiar SC Radu Construct SRL

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 15.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.06.2023 – 06.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)", Alea Movilestilor nr. 1, beneficiar SC Radu Construct SRL.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare

14.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare„, str. Sibiului nr. 17, beneficiarTerdic Marius - Teodor

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 14.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.06.2023 – 06.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare„, str. Sibiului nr. 17, beneficiarTerdic Marius - Teodor.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre

Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local, în Municipiul Zalău

     Ghid

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Crina Mihaela Nerțan - inspector CNIPT
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local, în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Crina Mihaela Nerțan - inspector CNIPT

Regulament privind organizarea pășunatului

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind organizarea pășunatului, precum şi aprobarea demersurilor în vederea închirierii unor pajişti, proprietatea privată a Municipiului Zalău

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Adina Predescu - șef serviciu Patrimoniu
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Regulament privind organizarea pășunatului, precum şi aprobarea demersurilor în vederea închirierii unor pajişti, proprietatea privată a Municipiului Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Adina Predescu - șef serviciu Patrimoniu

Ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău, prestate de S.C. Coral Impex S.R.L în baza Contractului de delegare nr. 30009/06.04.2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/31.03.2022

     Nota de modificare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău, prestate de S.C. Coral Impex S.R.L în baza Contractului de delegare nr. 30009/06.04.2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/31.03.2022
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

12.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 12.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.04.2023 – 08.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea participării Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct

Planul Urbanistic Zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte

07.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale*’ situat în Zalău, str. Alexandru loan Cuza, beneficiar Ilea George Bogdan şi soţia Ilea Cristina lulia

Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 07.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.04.2023 – 03.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale*’ situat în Zalău, str. Alexandru loan Cuza, beneficiar Ilea George Bogdan şi soţia Ilea Cristina lulia"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi

24.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a 6 autorizaţii taxi şi a noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi în Municipiul Zalău

     Anexa     Nota de completare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 24.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.03.2023 – 19.04.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea atribuirii a 6 autorizaţii taxi şi a noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi în Municipiul Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.04.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Regulament de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare

22.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament și a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare, a modelului Contractului de concesiune a locurilor de înhumare și a prețului concesiunii, precum și a tarifelor aferente activităților prestate

     Anexe

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 22.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.03.2023 – 12.04.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte -
șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Regulament și a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare, a modelului Contractului de concesiune a locurilor de înhumare și a prețului concesiunii, precum și a tarifelor aferente activităților prestate”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.04.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău şi Regulamentul Local de Urbanism aferent

02.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, potrivit documentaţiei de urbanism: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia”

     Certificat de urbanism/avize    Avize     Parte Scrisa     Parte Desenata      Planse

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 02.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.03.2023 – 23.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, potrivit documentaţiei de urbanism: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Modificarea pentru fiscal 2024 a nivelului valorilor impozabile prin indexarea cu rata infiaţiei

16.02.2023
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 13,8%

     Anexa

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 16.02.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.02.2023 – 09.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 13,8%
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 09.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: director economic adjunct Marius Chiș

Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă în zonă de locuinţe individuale

09.02.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă (ZM) în zonă de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime^’ situat în municipiului Zalău, str. Freziilor nr. 25, beneficiar SC Field Residence SRL

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 09.02.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.02.2023 – 02.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă (ZM) în zonă de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime^’ situat în municipiului Zalău, str. Freziilor nr. 25, beneficiar SC Field Residence SRL
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre

Close Search Window