System Administrator

Transparența decizională

Persoana responsabilă: Loredana Mureșan - șef Serviciu Juridic - Contencios, desemnată prin dispoziția primarului nr. 1718/2009
Contact: tel. 0260/610550 int. 266; e-mail: muresanloredana@zalausj.ro

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

   Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030

10.08.2023
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 10.08.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 11.08.2023 – 04.09.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Ramona Butcovan - șef serviciu Managementul Proiectelor
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.09.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Ramona Butcovan - șef serviciu Managementul Proiectelor

Modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027

19.06.2023
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027, aprobat prin HCL nr. 152 din 17 mai 2022

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 19.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.06.2023 – 10.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind modificarea şi completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027, aprobat prin HCL nr. 152 din 17 mai 2022
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi

19.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi recreative şi distractive şi a avizului programului de funcţionare în Municipiul Zalău

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 19.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.06.2023 – 10.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Laurențiu Ghiuruțan - director executiv
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
privind aprobarea noului Regulament privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi recreative şi distractive şi a avizului programului de funcţionare în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Laurențiu Ghiuruțan - director executiv

Regulament privind acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociații, fundații române si culte

16.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind acordarea subventiilorde la bugetul local catre asociatiile, fundatiile romane si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr. 34/1998.

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 16.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.06.2023 – 07.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Babos Dorina - director executiv DAS
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind noul
"Regulament privind acordarea subventiilorde la bugetul local catre asociatiile, fundatiile romane si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr. 34/1998".
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Babos Dorina - director executiv DAS

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)

15.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)„, Alea Movilestilor nr. 1, beneficiar SC Radu Construct SRL

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 15.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.06.2023 – 06.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cladire administrativa (birouri)", Alea Movilestilor nr. 1, beneficiar SC Radu Construct SRL.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare

14.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare„, str. Sibiului nr. 17, beneficiarTerdic Marius - Teodor

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 14.06.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.06.2023 – 06.07.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare„, str. Sibiului nr. 17, beneficiarTerdic Marius - Teodor.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.07.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre

Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local, în Municipiul Zalău

     Ghid

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Crina Mihaela Nerțan - inspector CNIPT
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local, în Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Crina Mihaela Nerțan - inspector CNIPT

Regulament privind organizarea pășunatului

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind organizarea pășunatului, precum şi aprobarea demersurilor în vederea închirierii unor pajişti, proprietatea privată a Municipiului Zalău

     Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Adina Predescu - șef serviciu Patrimoniu
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Regulament privind organizarea pășunatului, precum şi aprobarea demersurilor în vederea închirierii unor pajişti, proprietatea privată a Municipiului Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Adina Predescu - șef serviciu Patrimoniu

Ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare

21.04.2023
Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău, prestate de S.C. Coral Impex S.R.L în baza Contractului de delegare nr. 30009/06.04.2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/31.03.2022

     Nota de modificare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2023 – 15.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
ajustarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău, prestate de S.C. Coral Impex S.R.L în baza Contractului de delegare nr. 30009/06.04.2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/31.03.2022
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

12.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

Regulament

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 12.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.04.2023 – 08.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea participării Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct

Planul Urbanistic Zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte

07.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale*’ situat în Zalău, str. Alexandru loan Cuza, beneficiar Ilea George Bogdan şi soţia Ilea Cristina lulia

Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 07.04.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.04.2023 – 03.05.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobile cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale*’ situat în Zalău, str. Alexandru loan Cuza, beneficiar Ilea George Bogdan şi soţia Ilea Cristina lulia"
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.05.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi

24.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a 6 autorizaţii taxi şi a noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi în Municipiul Zalău

     Anexa     Nota de completare

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 24.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.03.2023 – 19.04.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea atribuirii a 6 autorizaţii taxi şi a noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi în Municipiul Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.04.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Regulament de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare

22.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament și a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare, a modelului Contractului de concesiune a locurilor de înhumare și a prețului concesiunii, precum și a tarifelor aferente activităților prestate

     Anexe

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 22.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.03.2023 – 12.04.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte -
șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea noului Regulament și a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, organizare, funcționare și întreținere a cimitirelor și prestarea de servicii funerare, a modelului Contractului de concesiune a locurilor de înhumare și a prețului concesiunii, precum și a tarifelor aferente activităților prestate”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.04.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP

Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău şi Regulamentul Local de Urbanism aferent

02.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, potrivit documentaţiei de urbanism: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia”

     Certificat de urbanism/avize    Avize     Parte Scrisa     Parte Desenata      Planse

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 02.03.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.03.2023 – 23.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, potrivit documentaţiei de urbanism: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: Vlad Petre - arhitect șef

Modificarea pentru fiscal 2024 a nivelului valorilor impozabile prin indexarea cu rata infiaţiei

16.02.2023
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 13,8%

     Anexa

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 16.02.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.02.2023 – 09.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director economic adjunct
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infiaţiei în procent de 13,8%
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 09.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: director economic adjunct Marius Chiș

Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă în zonă de locuinţe individuale

09.02.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă (ZM) în zonă de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime^’ situat în municipiului Zalău, str. Freziilor nr. 25, beneficiar SC Field Residence SRL

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 09.02.2023.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.02.2023 – 02.03.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ
Plan urbanistic zonal pentru schimbare VTR din zonă mixtă (ZM) în zonă de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime^’ situat în municipiului Zalău, str. Freziilor nr. 25, beneficiar SC Field Residence SRL
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.03.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre

Aprobarea schemei de ajutor de minimis în următorii 3 ani fiscali

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea "Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în următorii trei ani fiscali (2023-2025), pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri afiate „în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi „clădire verde”

     Schema de ajutor de minimis

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Marius Chiș - director executiv adjunct Direcția economică
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea "Schemei de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri, în următorii trei ani fiscali (2023-2025), pentru întreprinderile, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Zalău, care deţin clădiri afiate „în clasă energetică A" şi o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi „clădire verde”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: director executiv Marius Chiș

Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe semicolective

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Pescarilor nr. 33, beneficiari Pintican Cornel şi Luca Marta Cornelia

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi amenajări exterioare”, str. Pescarilor nr. 33, beneficiari Pintican Cornel şi Luca Marta Cornelia.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact arhitect șef Vlad Petre

Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ

21.12.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal petmu modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 189 din 19.09.2011, în vederea amplasării unor obiective de interes public şi privat ale Municipiului Zalău" situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Bistriţei nr. 5, beneficiar Municipiul Zalău

     Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 21.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.12.2022 – 13.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Vlad Petre - arhitect șef
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal petmu modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 189 din 19.09.2011, în vederea amplasării unor obiective de interes public şi privat ale Municipiului Zalău" situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Bistriţei nr. 5, beneficiar Municipiul Zalău
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre

Realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public

14.12.2022
Proiect de hotărâre privind realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin intermediul operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău, în condiţiile art. 28 alin. (2), lit. a) şi alin. (5), din Legea nr. 51/2006, republicată, aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini şi a Contractului de administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău

     Anexa 1;     Anexa 2;     Anexa 3;

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 14.12.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.12.2022 – 06.01.2023 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin intermediul operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.01.2023.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Rodica Ciurte

Modificarea Regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor

17.11.2022
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31 martie 2022 şi modificat prin HCL nr. 220 din 30 iunie 2022
 

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 17.11.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 18.11.2022 – 13.12.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, luni - joi: 7,30-16,00 și vineri: 7,30-13,30.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.12.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: șef serviciu Rodica Ciurte

Plan Urbanistic Zonal - introducere în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus

08,.11.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru reglementarea unei noi zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus” situat în extravilanul Municipiului Zalău, beneficiar Municipiul Zalău
Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 08.11.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.11.2022 – 29.11.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: arhitect șef Vlad Petre
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic zonal pentru reglementarea unei noi zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus”
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre.

Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR-uri existente - SC Petron Energy SRL

13.10.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare U.T.R.- uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidențial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale” bd. Milhai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON ENERGY SRL
Documentatie

Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ – în  format electronic şi pe suport de hârtie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - adresa www.zalausj.ro –Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter, începând cu data de 13.10.2022.
     Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.10.2022 – 03.11.2022 inclusiv. Persoană de contact pentru informaţii: arhitect șef Vlad Petre
     Modalităţi de trasmitere a recomandărilor:
   - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională;
   - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro;
   - prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău;
   - la sediul instituţiei, cam. 4 - Centrul de Relații cu publicul, de luni până vineri între orele 7,30-16,00.
     Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind
aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare U.T.R.- uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidemial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale” bd. Miliai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON ENERGY SRL
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.11.2022.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0260/610550 e-mail: primaria@zalausj.ro, persoană de contact: arhitect șef Vlad Petre.

Close Search Window