administrator

- avizarea executarii de lucrari la retelele tehnico edilitare

- cerere (formular tipizat)

- certificat de urbanism (copie)

- autorizatie de construire (copie)

- plan de situatie vizat spre neschimbare (anexa la autorizatia de constructie )

- proiect tehnic de executie

- formular de calcul al taxei de refacere emis de administratorul drumurilor S.C. Citadin Zalau SRL sau de catre executantul lucrarii de investitie aflata in periada de garantie

- dovada achitarii taxei de refacere depusa in contul administrtorului drumurilor S.C. Citadin Zalau S.R.L

- dovada achitarii taxei de emitere a avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare in valoare de 35 lei, achitati la Serviciul impozite si taxe locale din cadrul primariei municipiului Zalau

Close Search Window