System Administrator

EconomieEconomy

Sectorul economic, în municipiul Zalău, este reliefat de principalii indicatori ai unităţilor locale active*) din municipiu, în anul 2020**), pe activitǎţi (secţiuni CAEN Rev. 2), așa cum sunt prezentați în tabelul de mai jos***:

 

Secțiuni CAEN Rev. 2

Unităţi locale active*

-număr-

Număr mediu de persoane ocupate

– persoane -

Număr mediu de salariați

– persoane -

Total 

2783

18929

18259

Agricultură, silvicultură și pescuit

36

113

106

Industria extractivǎ

10

114

112

Industria prelucrǎtoare

295

6681                          

6619

Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şi termicǎ, gaze, apǎ caldǎ şi aer condiţionat

 

4

 

228

 

227

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activitǎţi de decontaminare

 

15

 

331

 

330

Construcţii

292

1791

1732

Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 845

 

4257

 

4091

Transport şi depozitare

401

1831

1720

Hoteluri şi restaurante

114

661

644

Informaţii şi comunicaţii

91

380

349

Tranzacţii imobiliare;

67

128

105

Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

311

653

554

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

92

1054

1028

Învǎţǎmânt **)

32

106

100

Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ **)

69

369

343

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 54

 

125

 

112

Alte activităţi de servicii

54

107

87

      *)  nu sunt incluse unitǎţile din ramura intermedieri financiare şi asigurǎri

    **) include numai unităţile locale cu activitate de învǎţǎmânt sau sǎnǎtate şi asistenţǎ      socialǎ, organizate ca  societǎţi comerciale

   ***) Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Sălaj (12.04.2021).

 

Secțiuni CAEN Rev. 2

 

Cifra de afaceri a

unităţilor locale active

-lei

preţuri curente-

Cheltuielile cu remuneraţiile personalului

-lei

preţuri curente-

Investiţii

brute

-lei

preţuri curente-

Investiții nete în bunuri corporale

-lei

preţuri curente-

Total 

7694060424

837873880

434028821

345657073

Agricultură, silvicultură, pescuit

58350167

4059176

7841309

1142655

Industria extractivǎ

5818275

10574406

26926956

22671824

Industria prelucrǎtoare

3652366505

409917582

119147942

111084393

Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şi termicǎ, gaze, apǎ caldǎ şi aer condiţionat

49258237

17665433

30559426

30543072

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activitǎţi de decontaminare

50959364

16808911

1456252

953601

Construcţii

295418050

67265744

44751865

29815632

Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul;

repararea autovehiculelor şi motocicletelor

2804582237

149610733

108516434

66868783

Transport şi depozitare

378740040

54126976

44093963

39872735

Hoteluri şi restaurante

74113678

17797469

9490313

8289857

Informaţii şi comunicaţii

66700624

18327478

14121984

13787679

Tranzacţii imobiliare

21804547

2373199

9214920

4944415

Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

68524567

18052221

5972702

5387525

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

88392468

31946308

5507038

4842309

Învǎţǎmânt **)

6592107

2348838

524008

285373

Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ **)

38471391

10972274

3474765

3079000

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; alte activitǎţi de servicii

26963669

3605578

1596894

1303570

Alte activităţi

7004498

2421554

832050

784650

    

     *)  nu sunt incluse unitǎţile din ramura intermedieri financiare şi asigurǎri

    **) include numai unităţile locale cu activitate de învǎţǎmânt sau sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ, organizate ca  societǎţi comerciale

      ***) Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Sălaj (12.04.2021).    

Precizări metodologice:

Principalii indicatori ai unităților locale active (metodologia Anchetei structurale în întreprinderi):

     - unitățile locale active sunt întreprinderile active cu sediul în municipiul Zalău și care își desfășoară activitatea în municipiul Zalău, la care se adaugă punctele de lucru, din municipiu, ale unor întreprinderi cu sediul administrativ pe raza altor localități din județul Sălaj și din alte județe și se scad punctele de lucru ale unor întreprinderi cu sediul administrativ în Municipul Zalău și care își desfășoară activitatea pe raza altor localități din Județul Sălaj și din alte județe;
     - >repartizarea pe coduri CAEN a unităților locale active s-a realizat în funcție de activitățile efectiv desfășurate de acestea în anul 2019, activități care, în unele cazuri, diferă de activitatea principală declarată de întreprindere;
     - nu sunt incluse unități din sectorul bugetar și din ramura intermedieri financiare și asigurări;
     - indicatorii din tabelele de mai sus sunt aferenți unităților locative active definite la pct. 1.1.

Close Search Window