administrator

Schimbarea numelui prin căsătorie/divorț

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere - original + copie
- certificat de căsătorie - original + copie (unde este cazul)
- sentinșa de divorț ramasă definitivă - original + copie (unde este cazul)
- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani - original + copie
- act de spațiu – original + copie (prezenţa obligatorie al unuia dintre proprietari)
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate
- act de identitate (carte de identitate sau buletin)
- în cazul în care persoana îșî schimbă și domiciliul va consulta afișul pentru “Schimbarea de domiciliu”

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window