administrator

Împlinirea vârstei de 14 ani

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere - original + copie
- certificat de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă în cazul în care părinții sunt divorțați - original + copie
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate
- minorul va fi insoțit de un părinte sau reprezentul legal, care va prezenta actul de identitate, original + copie;

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window