administrator

CI provizorie - lipsă certificat de naștere

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 4 poze mărimea 3/4 cm. tip buletin
- certificat de căsătorie – original + copie
- sentinșă de divorț rămasă definitivă - original + copie (unde este cazul)
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani - original + copie
- act de spațiu – original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar)
- un alt act cu fotografie (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) - original + copie
- chitanță în valoare de 1 leu - contravaloarea cărţii de identitate provizorii
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window