administrator

Deteriorare/anulare act de identitate

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere – original + copie
- certificat de căsătorie - original + copie
- hotărâre de divorț rămasă definitivă (unde este cazul) - original + copie
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- act de spațiu - original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar)
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate;
- act de identitate vechi (buletin sau carte de identitate )
- un alt act cu fotografie (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) - original + copie
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window