administrator

Schimbarea de domiciliu

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- certificat de naștere - original + copie
- certificat de căsătorie- original + copie
- hotărâre de divorț rămasă definitivă (unde este cazul) - original + copie
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- act de spațiu  – original + copie (prezența obligatorie a unui proprietar)
- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani - original
- chitanță în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate
- act de identitate – original + copie
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentatul legal

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window