administrator

Înregistrări acte de deces

Termenul de declarare a decesului
    - 3 zile de la data decesului, socotite de la zi la zi
    - 48 de ore când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru

Acte necesare:
    - certificat medical constatator al decesului, eliberat de medic;
    - buletin/carte de identitate a decedatului
Dacă declarantul nu poate prezenta actul de identitate al decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării acestuia.
    - pașaport/act de identitate/permis de ședere permanentă sau temporară, pentru cetățenii străini
Dacă declarantul nu poate prezenta unul din actele de mai sus ale decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării, care se va trimite ori împreună cu un extras de pe actul de deces
    - certificat de naștere al decedatului
    - certificat de căsătorie al decedatului, dacă este cazul
Daca declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării, precum şi datele de stare civilă ale acestuia.
    - livret militar, pentru persoanele sub 55 de ani
Dacă declarantul nu poate prezenta livretul militar al decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării acestuia.
    - act de identitate al decIarantului, original şi copie
    - dovada eliberată de poliţie sau parchet când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru cu sau fără identitate cunoscută.
După trecerea termenelor legale de 3 zile, respective 48 ore, decesul se înregistrează numai cu aprobarea parchetului
    - în cazul înregistrării unui cadavru cu identitate necunoscută este nevoie de: certificate medical constatator, dovadă de la poliţie sau parchet şi de procesul-verbal întocmit de medical legist, care va cuprinde: vârsta, sexul, data şi locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului

Close Search Window