administrator

Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

     Condiții:

 • acordul ambilor soți
 • nu au copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta
 • nu sunt puși sub interdicție
 • nu au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei
 • ambii soții convin asupra numelui de familie pe care urmează să-l poarte fiecare sau, după caz,  numai unul dintre aceștia, după desfacerea căsătoriei

     Locul depunerii cererii:

 • la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau, pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților

     Cererea se depune împreună de către soți.

     Acte necesare:

 • actele de identitate original și copie, aflate în termen de valabilitate
 • certificatele de naștere, în original și copie
 • certificatul de căsătorie, în original și copie

     În cazul cetățenilor străini certificatele de naștere ale acestora trebuie să fie apostilate/supralegalizate, după caz, traduse și legalizate de un notar public din România.
     Dacă soțul cetățean străin nu cunoaște limba română se va folosi un interpret autorizat.
     Actele se vor depune într-un dosar cu șină.

     Conform HCL nr. 394 din 23 decembrie 2020, se instituie taxa aferentă serviciului prestat pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în sumă de 500 lei.

     Termenul:
     Se acordă 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. La expirarea acestui termen dacă soții stăruie să divorțeze; vor da o declarație în acest sens și ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei și eliberează certificatul de divorț într-un termen de 5 zile lucrătoare.

     Clasarea dosarului:

 • dacă ambii soți nu se prezintă împreună după termenul de 30 de zile
 • dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț
 • dacă înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție
 • daca înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil
 • daca înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat

     Respingerea cererii de divorț (prin dispoziția primarului):

 • dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzule de Codul familiei (acordul sotilor, copii minori)
Close Search Window