administrator

Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Condiții:
    - acordul ambilor soţi
    - nu au copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta
    - nu sunt puşi sub interdicţie
    - nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei
    - ambii soţii convin asupra numelui de familie pe care urmează să-l poarte fiecare sau, după caz,  numai unul dintre aceştia, după desfacerea căsătoriei

Locul depunerii cererii:
    - la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor

Cererea se depune impreună de către ambii soţi (Anexa nr. 62)

Acte necesare:
    - actele de identitate original şi copie, aflate în termen de valabilitate
    - certificatele de naştere, în original şi copie
    - certificatul de căsătorie, în original şi copie

În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere ale acestora trebuie să fie apostilate/supralegalizate, după caz, traduse şi legalizate de un notar public din Romania.
Dacă soţul cetăţean străin nu cunoaşte limba română se va folosi un interpret autorizat.
Actele se vor depune într-un dosar cu şină.

Termenul:

Se acordă un teremen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea acestui termen dacă soţii stăruie să divorţeze vor da o declaraţie în acest sens (Anexa 64) şi ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei şi eliberează certificatul de divorţ într-un termen de 5 zile lucrătoare.

Clasarea dosarului:
    - dacă ambii soţi nu se prezintă împreună după termenul de 30 de zile
    - dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ (Anexa 65)
    - dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie
    - daca înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil
    - daca înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat.

Conform HCL nr. 372 din 16.12.2021, se instituie taxa specială pentru divorţ în sumă de 500 lei.

Close Search Window