administrator

Eliberare certificate de stare civilă (duplicate)

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă, se eliberează, la cerere (Anexa 59) un nou  certificat, astfel:

Certificate de naștere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială sau împuternicire avocațială, pentru persoanele peste 18 ani;

Pentru minorii, care nu au act de identitate, precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se eliberează titularilor actului sau  persoanei împuternicite cu procură specială sau împuternicire avocațială.

Certificat de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite (succesori)

În aceleași condiții se pot elibera Extrase multilingve, conform Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă de la Viena din 8 septembrie 1975 sau Formular Standard Multilingv potrivit dispozițiilor din Regulamentul UE 2016/1191 (Anexa 5)

Close Search Window