administrator

Schimbarea numelui

 Acte necesare pentru schimbarea, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice

  • Cerere pentru publicarea în monitorul oficial, completată în faţa ofiţerului de stare civilă competent (primaria locului de domiciliu) Anexa 42 (1)

Dupa trecerea unui termen de treizeci de zile de la data publicării în Monitorul Oficial se depun următoarele:
    - cerere, adresată primăriei locului de domiciliu prin care se solicită schimbarea numelui/prenumelui (Anexa 42)
    - Monitorul Oficial, partea a III-a, în care este publicată cererea de schimbare de nume, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an.
    - act de identitate, original și copie
    - certificate de stare civilă în original și copie, (naștere, căsătorie), ale persoanei al cărui nume se solicită a fi schimbat
    - consimțământul dat în formă autentică, la un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei
    - consimțământul dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui copilului minor
    - cazier fiscal
    - cazier judiciar
    - orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
    - actul de identitate original și copie al solicitantului.

 

      Notă: Cererea se depune la locul de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

      Ortografieri/Retraduceri

Persoana a cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în registrele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă sau cu ortografia altei limbi, poate cere  înscrierea numelui retradus sau cu ortografia limbii materne, atît la rubricile privind titularul , cât și la cele referitoare la părinții săi.

Cererea, conform Anexei 69, se depune la primaria unde se află actul de stare civilă.

Dacă nu se poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea este necesar ca solicitantul să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de un notar public.

Close Search Window