administrator

Relieful, climaRelief, climate

relief

     Relieful colinar al depresiunii are o altitudine cuprinsă între 200 - 500 m. În Depresiunea Zalăului predomină un climat temperat submontan, cu precipitații bogate și oscilații mai mici de temperatură decât în Podișul Transilvaniei. Aceasta face ca împrejurimile orașului să fie bogate în păduri de foioase, creând un ecosistem favorabil dezvoltării turismului.
     Temperatura medie a lunii ianuarie este de -2,5°C, iar a lunii iulie este de +19,3°C. Temperatura medie la Zalău este de 9,5°C, observându-se o tendință de creștere a acesteia. Temperatura maximă înregistrată la stația meteorologică Zalău a fost de 38,0°C în 16 august 1952, iar temperatura minimă înregistrată este de -23,5°C în 25 ianuarie 1954. Regimul anual al precipitațiilor este generat de doi factori: circulația generală a atmosferei și condițiile fizico-geografice. Cantitatea medie a precipitațiilor este de 634,2 mm.

Close Search Window