administrator

CI provizorie - lipsă act spațiu

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 4 poze mărimea 3/4 cm. tip buletin
- certificat de naștere - original + copie xerox- CERTIFICAT DE CASĂTORIE - original + copie xerox
- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani - original + copie
- sentință de divorț rămasă definitivă - original + copie (unde este cazul)
- certificat de deces al soțului/soției - original + copie (unde este cazul)
- chitanță în valoare de 1 leu - contravaloarea cărţii de identitate provizorii
- act de identitate anterior
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal

Taxele se pot plăti la :

  • Ghișeu situat in sala de asteptare
  • CEC Bank
  • online
Close Search Window