administrator

Integritate instituțională

Registrul Unic al Transparentei Intereselor (RUTI) conform Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA)

 • Plan de integritate al Primăriei Municipiului Zalău și dispoziția de aprobare a planului de integritate
 • Raport privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2021-2025 la nivelul Primăriei Municipiului Zalău pe anul 2022
 • Declarația de asumare a agendei de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025
 • Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare
 • Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020
 • Dispoziția nr. 2213/14.12.2016 privind aprobarea Declarației de aderare
 • Plan de integritate al Primariei Municipiului Zalău pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 - 2020
 • Dispoziția nr. 362/21.02.2017 privind aprobarea Planului de integritate al Primăriei Municipiului Zalău
 • Anexa A - lista cu principalele atribuții
 • Anexa C - raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 • Raport privind stadiul implementării SNA 2016 - 2020 la nivelul Primăriei Municipiului Zalău în anul 2017

Etică

 • Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Municipiului Zalău
 • Raportul privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Zalău
     - pe anul: 20232022;
 • Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Zalău şi din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău
     - pe anul: 20232022;
Close Search Window