administrator

Viza de reședință/flotant

- cerere tip (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- act de spațiu al găzduitorului - original + copie
- act de identitate al solicitantului
- act de identitate al găzduitorului
- prezența obligatorie atât a solictantului cât și a găzduitorului
- în cazul în care se prezintă contract de închiriere înregistrat la Administrația financiară nu este necesară prezența găzduitorului cu actul de spațiu, iar contractul de închiriere va fi prezentat în original +copie
- solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal

Close Search Window