administrator

Asistența socialăSocial care

as_sociala  

   

        În Municipiul Zalău, Direcția de Asistență Socială (DAS) este instituția care are grijă de beneficiarii de servicii sociale. Promovează incluziunea socială și combate marginalizarea celor defavorizați de soartă. DAS are în subordine Cantina de Ajutor Social, Centrul Social de Urgență, Adăpostul de Noapte și Centrul Multifuncțional "Tinerețe fără Bătrânețe".

        Cantina de ajutor social, cu o capacitate de 150 de locuri, are în momentul de fată aproximativ 110 beneficiari, persoane cu venituri mici sau cele fără venituri, pensionarii, invalizii și bolnavii cronici.

        Centrul Social de Urgență, este destinat tinerilor care provin din instituții de protecție socială și care părăsesc acest sistem la vârsta de 18 ani. În acest centru aceste persoane sunt sprijinite pentru intrgrarea lor socio-profesională. Capacitatea centrului este de 20 de locuri.

        Adăpostul de Noapte găzduiește pe perioadă temporară persoanele fără adapost din Municipiul Zalău și le sprijină să depăsească situația de risc în care se găsesc. Adăpostul de Noapte are o capacitate de 50 de locuri. Prin serviciile oferite în cadrul Adăpostului de Noapte se răspunde, nevoilor sociale ale persoanelor lipsite de adăpost, în vederea depăsirii situațiilor de dificultate. Adăpostul oferă consiliere psihologică, juridică, asistență medicală primară, sprijin în integrarea socială și cel mai important pentru supraviețuire, două mese calde pe zi.

        Centrul Multifucțional pentru persoane vârstnice "Tinerețe fără bătrânețe" combate riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice. Unitatea este un centru de zi, destinat unui număr minim de 50 de beneficiari. În prezent sunt înscrise 104 persoane, frecvența zilnică fiind, în medie, de aproximativ 35-45 persoane. Beneficiarii acestui centru au parte de suport social și psihologic, asistență medicală primară, consiliere juridică, terapie ocupationață și cursuri de operare calculator. La acestea se adaugă diverse evenimente cultural-artistice organizate în parteneriat cu alte instituții.

Direcția de Asistență Socială Zalău

Close Search Window