System Administrator

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Zalău, titular al proiectului Executare rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare și refulare în str. Cetinei, care deservește Centrul de recuperare, tratament și îngrijire ,,ACASĂ” din municipiul Zalău, județul Sălaj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Executare rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare și refulare în str. Cetinei, care deservește Centrul de recuperare, tratament și îngrijire ,,ACASĂ” din municipiul Zalău, județul Sălaj, propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Gheorghe Doja, str. Pinului și str. Cetinei, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Close Search Window