System Administrator

Trotuare modernizate și piste de biciclete pe Bulevardul Mihai Viteazul

Astăzi, 19 decembrie 2023, a fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții “Trotuare și piste de biciclete pe Bulevardul Mihai Viteazul”, finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Pentru semnarea documentelor și întocmirea procedurii de recepție a fost organizată o ședință în cadrul instituției, la care au participat primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, viceprimarii Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas, administratorul public Călin Cristian Forț, reprezentanți din partea constructorului, ISC, dirigintele de șantier, proiectantul și responsabilii de proiect din primărie.

Prin intermediul acestui proiect au fost modernizate trotuarele de pe Bulevardul Mihai Viteazul, de la intersecția cu strada Corneliu Coposu din Piața Iuliu Maniu, până la intersecția cu strada Lupului și au fost amenajate piste de biciclete, fiind realizate următoarele categorii de lucrări:

   l. Specialitate drumuri:

S-au amenajat piste de biciclete și trotuare pe bulevardul Mihai Viteazul, pe o lungime de 4.800 m. Acestea sunt încadrate de bordură mare de carosabil și bordură mică față de spațiul verde.

Trotuarele au o lățime minimă de 1.00 – 1.50 m și o pantă transversală spre carosabil de 2 %, fiind executate și ziduri de sprijin din blocheți pe mai multe tronsoane ale bulevardului Mihai Viteazul.

   2. Stații autobuz:

Au fost amenajate 17 stații de autobuz cu branșament electric, din care 12 prevăzute cu copertină nouă, bancă încorporată și panou de afișare, iar 6 stații au fost prevăzute cu sistem de eticketing, cameră video și afișaj.

   3. Parcari, siguranța circulației, zone verzi, mobilier urban:

Au fost realizate parcări pe amplasamentele existente, s-au efectuat marcaje pentru treceri de pietoni, parcări, stații autobuz și au fost montate indicatoare rutiere.

În zonele verzi care se identifică ca și domeniu public au fost plantați arbori și arbuști, au fost montate coșuri de gunoi, bănci și rastele pentru biciclete.

   4. Canalizare pluvială:

S-a realizat rețeaua de canalizare pluvială, s-au amplasat cămine de vizitare și guri de scurgere.

   5. Specialitate electrice - curenți slabi:

S-au realizat 10.000 ml de rețea de comunicații electronice și 151 camerete de tragere.

S-a realizat iluminatul pietonal în zona General Dragalina, respectiv s-au montat 18 stâlpi cu corpuri de iluminat echipați cu telegestiune.

În paralel cu modernizarea acestui tronson de drum au fost executate și alte lucrări:

     - Realizarea unei retele noi de iluminat public cu treceri de pietoni suprailuminate;

     - Introducerea în subteran a rețelei de curent, montarea de firide și racordarea prin subteran a proprietăților, demolarea parțială a vechii rețele.

Lucrările au fost realizate de SC Drum Construct SRL, valoarea investiției fiind de 20.460.695,92 lei.

Close Search Window