System Administrator

SADP Zalău organizează licitații în zilele de 28, 29 și 30 mai, în vederea închirierii unor locuri de parcare de pe raza municipiului Zalău

Calendarul licitației poate fi consultat în fișierul atașat. Ultima zi de înscriere la licitații este data de 27 mai 2024 , ora 13.00.

Nu pot participa la licitație și nu pot beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu garaje sau copertine amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, persoanele care deţin curți sau au alte posibilităţi de parcare; de asemenea, nu pot participa la licitatie persoanele care pe domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru din imobilele arondate parcărilor de reședință au înregistrate în evidențe fiscal/patrimoniale garaje, copertine, parcari de reședință sau alte posibilități de parcare în zonă.

Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin.1.

De asemenea, pentru a putea participa la licitație și a putea beneficia de locuri de parcare, persoanele fizice sau juridice trebuie sa dețină autoturisme în proprietate, cu inspecția tehnică periodică în valabilitate și a cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.

Pentru participarea la licitație (înscrirea la licitație), persoanele fizice, respectiv juridice, vor depune acte doveditoare privind: domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru, situate în apropierea amplasamentului (imobilele adiacente) pentru care s-a deschis procedura de licitație, precum și certificatul de înmatriculare a autoturismului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate și a cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.

În cazul autoturismelor înmatriculate în alte state, va fi prezentată o traducere legalizată a certificatului de înmatriculare al autoturismului în limba română.

În cadrul unor licitații organizate nu se atribuie mai mult de un talon de participare pe unitate locativă și se poate închiria un singur loc de parcare.

Close Search Window