System Administrator

Anunț de selecție de proiecte culturale și proiecte depuse de unitățile de cult

Municipiul Zalău anunță procedura  de acordare de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale și proiecte depuse de unitățile de cult, în anul 2024.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă : în baza Legii nr.350/2005 privind regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de finanțare: anul 2024.

Suma alocată de la bugetul local este de 400.000 lei - conform HCL nr. 24 , 44 din 08.02.2024 și HCL nr. 133/10.05.2024 și se alocă astfel:

  - 50.000 lei  pentru domeniul: Cultură;

  - 350.000 lei pentru domeniul: Culte religioase, din care:

     - 100.000 lei pentru construirea de lăcașuri de cult;

     - 250.000 lei pentru:

  • întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse şi a aşezămintelor de asistenţă socială şi medicală;
  • proiectarea ori repararea lăcaşurilor de cult;
  • conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
  • amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase şi colecţiilor muzeale;
  • repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de cult, a cimitirelor, a sediilor unităţilor de învăţământ proprietate a cultelor recunoscute;
  • amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de locuinţe de serviciu ale personalului clerical;
  • amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum și pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea;
  • achiziţia de mijloace fixe potrivit listei de investiţii necesare dotării lăcaşurilor de cult, aşezămintelor sociale şi celor medicale, instituţiilor media, muzeale ale cultelor religioase;
  • realizarea de producţii audio-video despre activităţile cultelor religioase.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile și documentația necesară pentru întocmirea dosarelor sunt cele prezentate în Ghidul Solicitantului pentru acordarea de finanțări nerambursabile de bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local și în Regulamentul privind acordarea sprijin financiar unităților de cult, publicate pe site-ul instituției www.zalausj.ro, secțiunea – Informații de interes public – Regulamente.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 18.06.2024 ora 16:00 la Compartimentul de Relații cu Publicul, camera nr. 4, din cadrul Municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile va avea loc: în perioada 19-26.06.2024, la sediul Municipiului Zalău.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 90/15.05.2024.

Close Search Window