administrator

- modificarea autorizatiei taxi in cazul schimbarii autovehiculului

- copie a autorizatiei pentru executarea serviciului de transport persoane/bunuri in regim taxi

- autorizatia taxi in original vizata la termen

- copie a certificatului de inmatriculare a autovehicului

- copie a cartii de identitate a autovehicului

- copie a certificatului de agreare al autovehicului emis de R.A.R.

- dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat

- copie a contractului de dispecerizare

- copie dupa asigurarea obligatorie de raspundere civila si asigurarea persoanelor si a bunurilor transportate

Close Search Window