System Administrator

Blocul G164 de pe strada Tudor Vladimirescu, reabilitat de Primăria Municipiului Zalău

La sediul Primăriei Municipiului Zalău, astăzi, 11 mai 2022, a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe G164 din municipiul Zalău”, prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 2.403.745,31 lei cu TVA, proiectul de investiții fiind finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi bugetul local.

Prin acest proiect s-a urmărit scăderea consumului anual specific de energie (kwh/m2/an) cu 56,32%; Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (tone CO2) cu 54,778%; Scăderea consumului anual de energie primară (kwh/an) cu 52,38%; Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) cu 72,80%; Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0 la 164.

Investiţia realizată prin proiect cuprinde lucrări de reabilitare termică a anvelopei blocului de locuinţe G164 din Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.39;

Principalele lucrări de intervenţie executate:

 • izolarea termică a faţadelor, partea opacă, cu sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm,
 • înlocuirea tâmplăriei existente la spaţii comune şi individuale cu tâmplărie termoizolantă,
 • închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă inclusiv izolarea termică a parapeţilor,
 • termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm,
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile commune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, 
 • înlocuirea circuitelor electrice în părţile commune (scări, subsol),
 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei,
 • repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemul de colectare a apelor meteorice la nivelul terasei,
 • refacerea finisajelor, ȋn zona lucrǎrilor de intervenţie,
 • repararea trotuarelor de protecţie, ȋn scopul eliminǎrii infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
 • refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor commune din bloc (casa scării).
Close Search Window