System Administrator

Primăria Zalău, partener în campanii de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Primăria Municipiului Zalău a încehiat două protocoale de colaborare cu Asociația ECOTIC, ECOTIC BAT SRL și Ecotic Transilvania SRL, respectiv cu SC RLG Systems România SRL, SC RLG Rebal România SRL și SC RLG Waste Management Systems România SRL, în vederea derulării unor campanii de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeuri de baterii și acumulatori (DBA).

În cadrul acestor parteneriate, la nivelul municipiului Zalău vor fi organizate campanii de colectare DEEE și DBA, în scopul gestionării eco-raționale a acestor deșeuri, respectiv colectarea separată, tratarea/ reciclarea/ valorificarea/ eliminarea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Administrația locală sprijină Asociațiile amintite prin autorizarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEE), furnizează informații cu privire la patrimoniul municipiului în vederea facilitării acțiunii de distribuire materiale informative și asigură dreptul de a instala materiale informative, de dimensiuni care să nu implice avizul comisiei de urbanism sau autorizație de amplasament, la punctele gospodărești de pe raza municipiului.

Totodată, Primăria Zalău va sprijini cele două Asociații în campaniile pe care urmează să le desfășoare în vederea colectării deșeurilor amintite, prin promovarea acțiunilor pe canale proprii de comunicare. În cadrul acestui parteneriat, în holul Primăriei Municipiului Zalău au fost deja instalate coșuri pentru colectarea echipamentelor electrice și a bateriilor.

Close Search Window