System Administrator

Comisii de specialitateSub-comissions

Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget, Finanțe:

 •  Fazakas Nicolae - președinte
 •  Șerban Ioan Bogdan - secretar
 •  Crișan Mihai
 •  Gavriluț Amalia Ioana
 •  Olar Gabriela Carmen

     Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice,   protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al municipiului Zalău, turism

 •  Bălăjel Teodor - președinte
 •  Lakatos Alexandru - secretar
 •  Bercean Dan Vasile
 •  Guler Alin Viorel
 •  Breje Claudiu

    Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă, protecție socială și sport:

 •  Ciobanu Anda Maria - președinte
 •  Bogdan Zsolt Miklos - secretar
 •  Tuduce Ioana Maria
 •  Morar Florin
 •  Goga Ramona Ioana

     Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ordine publică:

 •  Mureșan Mihaela - președinte
 •  Takacs Zoltan - secretar
 •  Dragoș Raul Bogdan

     Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină și relații cu cetățenii:

 •  Popiț Iulian Adrian - președinte
 •  Bican Aurel - secretar
 •  Taloș Gheorghe
Close Search Window