System Administrator

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate

         Pentru eliberarea actului de identitate, la ghișeele Serviciului de Evidență a Persoanelor trebuie prezentate următoarele documente, după caz:

         Expirarea/ preschimbarea actului de identitate/ schimbarea de domiciliu/ furt, pierdere, deterioare act de identitate

- Cerere tip (cererea se completează de solicitant, cu majuscule);
- Certificat de naştere – original + copie xerox;
- Certificat de casătorie - original + copie xerox;
- Hotărârea de divorţ ramasă definitivă - original + copie xerox (unde este cazul);
- Certificat de deces al soţului/soţiei - original + copie xerox (unde este cazul);
- Certificatele de naştere ale copiilor (sub 14 ani) - original + copie xerox;
- Actul de spaţiu - original + copie xerox (prezenţa obligatorie a unui proprietar);

- Chitanţa în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate;
- Actul de identitate vechi (buletin sau carte de identitate);

În cazul expirării sau preschimbării cărţii de identitate se va prezenta şi cartea de alegător.

         În cazul furtului se va prezenta dovada eliberată de Poliție.

Împlinirea varstei de 14 ani

- Cerere tip (cererea se completează de solicitant, cu majuscule);
- Certificat de naştere - original + copie xerox;
- Actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau al reprezentantului legal şi prezenţa obligatorie a acestuia la ghişeu;
- Actul de spaţiu - original + copie xerox (prezenţa obligatorie al unuia dintre proprietari);
- Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă în cazul în care părinţii sunt divorţaţi - original + copie xerox;
- Chitanţa în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate.

Schimbarea numelui prin căsătorie/divorț

- Cerere tip (cererea se completează de solicitant, cu majuscule);
- Certificat de naştere - original + copie xerox;
- Certificat de căsătorie - original + copie xerox (unde este cazul);
- Sentinţa de divorţ – ramasă definitivă - original + copie xerox (unde este cazul);
- Certificatele de naştere ale copiilor (sub 14 ani) - original + copie xerox;
- Act de spaţiu – original + copie xerox (prezenţa obligatorie al unuia dintre proprietari);
- Chitanţa în valoare de 7 lei - contravaloarea cărţii de identitate;
- Actul de identitate (carte de identitate sau buletin);
- Cartea de alegător, în cazul în care solicitantul posedă carte de identitate

În cazul în care persoana îşi schimbă şi domiciliul va consulta afişul pentru “schimbarea de domiciliu”

Viza de reședință/flotant

- cerere tip (cererea se completează de solicitant, cu majuscule);
- actul de spațiu al găzduitorului - original + copie xerox;
- actul de identitate al solicitantului;
- actul de identitate al găzduitorului;
- prezenţa obligatorie atât a solicitantului, cât şi a găzduitorului;
în cazul în care se prezintă contract de închiriere înregistrat la administraţia financiară nu este necesară prezenţa găzduitorului cu actul de spaţiu, iar contractul de închiriere va fi prezentat în original şi copie xerox;
- solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal.

Notă: persoanele care dețin în proprietate o casă, pot face dovada actului de spațiu cu adeverință eliberată de către Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Zalău. Cererea se depune la Centrul de Relații cu Publicul.

Taxele se pot plăti la:

  • Ghișeu taxe și impozite din clădirea Primăriei
  • CEC Bank
  • Online, prin ghiseul.ro

Formularele necesare le găsiți accesând următorul link https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/formulare-000094e6?OpenDocument

Important! Formularele trebuie listate față-verso

Programul Serviciului de Evidență a Persoanelor pentru primiri cereri și eliberări acte de identitate

Luni:  8:30 - 16:30
Marți:  8:30 - 18:30
Miercuri:  8:30 - 16:30
Joi:  8:30 - 16:30
Vineri:  8:30 - 16:30

         Contact:

Tel: 0260/610550
Fax: 0260/618400
e-mail: evidentapopulatiei@zalausj.ro

Close Search Window