System Administrator

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL ZALĂU, titular al proiectului: «Realizare  bandǎ de preselecţie pentru circulaţia rutierǎ şi refacere acoperire Valea Zalǎului pe tronsonul afectat de realizarea investiţiei „Pietonizare strada Unirii”», anunţǎ publicul interesat asupra luǎrii deciziei etapei de încadrare de cǎtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Sǎlaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

Realizare  bandǎ de preselecţie pentru circulaţia rutierǎ şi refacere acoperire Valea Zalǎului pe tronsonul afectat de realizarea investiţiei „Pietonizare strada Unirii”, propus a a fi amplasat în judeţul Sǎlaj, Municipiul Zalǎu, Piaţa 1 Decembrie 1918.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazǎ pot fi consultate la sediul APM Sǎlaj din Zalǎu, str. Parcului, nr. 2, jud. Sǎlaj, în zilele se luni pȃnǎ joi, între orele 09:00-14:00, vineri între orele 09:00-13:00, precum şi la urmǎtoarea adresǎ de internet http://apmsj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicǎrii anunţului pe pagina de internet a autoritǎţii competente pentru protecţia mediului.

Close Search Window