administrator

- prelungirii autorizatiei de construireextending building authorization

In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, trebuie sa se solicite prelungirea valabilitatii acesteia cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire.

   Documente necesare:

- cerere de prelungire autorizatie de construire (formular-model)

- autorizatia de construire in original

- extras de Carte Funciara (nu mai vechi de o luna)

- taxa prelungire autorizatie de construire (30% din valoarea taxei de autorizatie initiala) si taxa formular cerere tip de prelungire A.C..

Close Search Window