administrator

- prelungirea certificatului de urbanismextending the town planning certificate

- prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate realiza numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care in mod obligatoriu se emite un nou certificat de urbanism

- pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) insotita de certificatul de urbanism emis, in original

- odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acestuia (30% din valoarea taxei de Certificat de Urbanism initiala) si taxa formular cerere-tip de prelungire C.U.

Close Search Window