System Administrator

Extindere rețea de iluminat public pe 13 străzi din municipiu

Astăzi, 21 decembrie  2022, a fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public în municipiul Zalău”.

Lucrările au fost executate in cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalau încheiat între Primăria Municipiului Zalau și Citadin Zalău.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 668.223,25 lei fără TVA, respectiv 794.767,65 lei cu TVA.

Prin această investiție s-a urmărit extinderea rețelei de cablu subteran și stâlpi metalici stradali și montarea pe aceștia a aparatelor de iluminat cu sursă LED și a elementelor conexe.

De asemenea, pe 13 străzi din Zalău au fost montați un număr de 60 stâlpi și 69 de corpuri de iluminat și a fost extinsă rețeaua de iluminat public cu o lungime totală de 2,032 km.

Prin această investiție s-a ameliorat securitatea, siguranţa şi confortul cetăţenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile SR-EN 13201/2015.

Prin acest proiect de investiții se limitează poluarea luminoasă realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită și se acordă atenție asupra durabilităţii produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreţinere.

Close Search Window