System Administrator

Încheierea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027"

FINALIZAREA PROIECTULUI „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD – VEST PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE FINANŢATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE MOBILITATE URBANĂ (REŞEDINŢE DE JUDEŢ), REGENERARE URBANĂ (REŞEDINŢE DE JUDEŢ) ŞI INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE INTERES JUDEŢEAN, INCLUSIV VARIANTE OCOLITOARE ŞI/SAU DRUMURI DE LEGATURĂ (3D)”, COD SMIS 143478

UAT ZALĂU anunță incheierea proiectului intitulat “Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) şi infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură (3D)”, cod SMIS 143478 cu finanţare prin POAT 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

  • mobilitate urbană (resedinţe de judeţ)
  • regenerare urbană (resedinţe de judeţ)
  • infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi / sau drumuri de legatură.

Rezultate atinse: 26 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

  • mobilitate urbană (resedinţe de judeţ)
  • regenerare urbană (resedinţe de judeţ)
  • infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legatură.

Beneficiar: UAT ZALĂU în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.150/01.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 27.241.963,85 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 25.397.046,23 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 21.587.489,32 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.332.025, 54 lei

Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 29.12.2023

UAT ZALĂU a beneficiat de sprijin pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții:

- 1. “Modernizare culoar de mobilitate str. Valea Miții - str. M. Eminescu, municipiul Zalău + Studiu de oportunitate achiziție 10 autobuze electrice”

Obiectivele proiectului au fost:

  • elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT aferentă obiectivului de investiții “Modernizare coridor de mobilitate urbană str. Valea Miții - str. Mihai Eminescu din municipiul Zalău”;
  • consultanță pentru realizarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS pentru transportul public local de persoane în municipiul Zalău.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.356.600,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.153.110,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 176.358,00 lei

-  2.“Regenerare urbană zona CET Zalău”

Obiectivul proiectului a fost elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF și PT pentru regenerare urbană zona CET Zalău.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 888.930,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 755.590,50 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 115.560,90 lei

Prin sprijinul acordat UAT ZALĂU, în parteneriat cu ADR Nord-Vest, proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa rbutcovan@zalausj.ro.

Close Search Window