System Administrator

În atenția elevilor care utilizează mijloacele de transport în comun,

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local pentru anul scolar 2023 - 2024, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local S.C. Transurbis S.A. Zalău, eliberarea cardului de călătorie pentru transportul local, cu valabilitate lunară.

Documente necesare pentru emiterea cardului de călătorie pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Zalău, respectiv modalitatea prin care cardul poate fi reîncărcat/reactualizat prin intermediul platformei de reîncărcare on-line este prezentată pe site-ul: www.tuz.ro., secțiunea: carduri & bilete - “reîncărcare carduri”.

Cardul de călătorie pentru elevi se eliberează nominal de către operatorul local de transport, în baza confirmării/validării calităţii de elev.

În primele 30 de zile de la începerea anului şcolar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul şcolar anterior sau adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar în curs, pentru eliberarea cardului de călătorie gratuit lunar.

După expirarea acestui termen, călătoria pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Zalău fără deținerea cardului de călătorie de către elevi va fi considerată contravenție și sancționată conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii nu prezintă cardul de călătorie, aceştia sunt consideraţi ca fiind fără titlu de transport şi sunt trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport, respectiv sunt supuși aplicării sancțiunii contravenționale.

Astfel, începând de luni, 30 octombrie 2023, circulația elevilor pe mijloacele de transport în comun fără deținerea de bilete/abonamente sau carduri de călătorie a căror valabilitate lunară nu a fost prelungită va fi sancționată cu amendă contravențională.

În vederea implementării acestor facilități, recomandăm elevilor de a se prezenta la punctele de eliberare a biletelor/abonamentelor societății cu documentele prevăzute de lege în vederea eliberării cardului de călătorie.

Close Search Window