administrator

Facilități fiscale acordate

  • facilitati fiscale acordate prin HCL nr. 186 din 25.06.2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
  • facilitati fiscale acordate prin HCL nr. 168 din 28.05.2020 privind instituirea la nivelul Municipiului Zalău a unor facilități și măsuri fiscal în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr. 255 din 29.08.2019 privind aplicarea prevederilor art.32 din O.G. nr.06/05.08.2019 pentru instituirea unor facilitati fiscale
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr. 376 din 24.08.2017 privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr. 241 din 24.08.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimus pentru "stimularea investitiilor și crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Zalău"
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr. 69 din 30.03.2017
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr.36 din 07.03.2016
  •  facilități fiscale acordate prin HCL nr.90 din 23.03.2016
  • facilități fiscale acordate prin HCL nr.332 din 22.12.2016
  • facilități fiscale acordate prin Legea 227 din 08.09. 2015

 

Close Search Window