System Administrator

SADP Zalău organizează licitații, în zilele de 14 și 22 noiembrie, în vederea închirierii locurilor de parcare

Pentru licitațiile organizate în 14 noiembrie, ultima zi de înscriere la licitație este data de 13 noiembrie, ora 13.00 și vizează următoarele zone:

   - străzile Armoniei, Tudor Vladimirescu, bulevardul Mihai Viteazul - Gulliver, G164 (A,B), G88, spații comerciale.

Pentru licitațiile organizate în 22 noiembrie, ultima zi de înscriere la licitație este data de 21 noiembrie, ora 13.00 și vizează următoarele zone:

   - străzile Pictor Ioan Sima, Avram Iancu și Mesteacănului.

Cererile de participare la licitaţii se depun, de luni până joi, în intervalul orar 7.00-15.30, iar vineri, în intervalul orar 7.00-13.00, la sediul SADP Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 68.

Documente care trebuie prezentate în momentul depunerii cererii:

   a. Pentru persoanele fizice

     - Actul de identitate în original;

     - Certificatul de înmatriculare a autoturismului, cu ITP valabil la data înscrierii, în original;

   b. Pentru persoanele juridice

     - Certificatul de înregistrare a firmei, sau alte acte care dovedesc că solicitantul are sediul social sau punct de lucru în imobilele care au dreptul să participe la licitaţie, în original;

     - Certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu ITP valabil la data înscrierii, în original;

Pentru o adresă din imobil se poate atribui un singur talon de participare, indiferent de numărul deţinătorilor de autovehicule care îşi au domiciliul / reședința / sediul / punctul de lucru la adresa din imobil.

Pentru licitația din data de 14 noiembrie, nu pot solicita taloane de participare la licitaţie persoanele (fizice / juridice) care nu au autovehicule în proprietate sau a căror masă maximă admisă depășește 3,50 to; deţin cu orice titlu garaje sau copertină amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, persoanele care dețin curți, copertine, sau alte posibilități de parcare; sau dacă la adresa pentru care solicită talon, mai există atribuită parcare de reşedinţă la licitaţii organizate anterior.

Close Search Window