System Administrator

Repartizare consilieri locali pe Comisii și Consilii de Administrație

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău, care a avut loc azi, 10 decembrie 2020, au completate Comisiile și Asociațiile Generale ale Acționarilor cu noii Consilieri Locali, astfel:

  • Comisia pentru analiza cererilor de repartizare a locuințelor sociale: Bancea Gheorghe, Bercean Dan - Vasile, Takacs Zoltan;
  • Comisia locală de ordine publică a Municipiului Zalău: Crișan Mihai, Olar Gabriela, Taloș Gheorghe;
  • Adunarea Generală a Asociațiilor, respectiv Consiliul Director, ale Asociației Silvice Stejarul Zalău și ale Filialei Ocolul Silvic Stejarul Zalău: Bălăjel Teodor;
  • Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Zalău:

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 - Takacs Zoltan;

Grădinița cu Program Prelungit ''Pinochio'' - Mureșan Mihaela;

Grădinița cu Program Prelungit ''Voinicel'' - Guler Alin Viorel;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 - Taloș Gheorghe;

Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” - Goga Ramona – Ioana;

Grădinița cu Program Prelungit ,,Ion Creangă''- Crișan Mihai;

Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești''- Popiț Iulian Adrian;

Grădinița cu Program Prelungit ''Piticii Isteți''- Dragoş Raul Bogdan;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12- Morar Florin;

Grădinița cu Program Prelungit ''Dumbrava Minunată''- Dragoș Raul – Bogdan;

Creşa Voinicel- Bujor Claudiu – Vasile;

Școala Gimnazială ''Iuliu Maniu''- Bancea Gheorghe și Bercean Dan – Vasile;

Școala Gimnazială ''Porolissum''- Taloş Gheorghe și Mureșan Mihaela;

Școala Gimnazială ''Gheorghe Lazăr''- Mureșan Mihaela și Popiț Iulian Adrian;

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"- Dragoş Raul Bogdan, Crișan Mihai și Guler Alin Viorel;

Școala Gimnazială "Corneliu Coposu"- Goga Ramona Ioana și Olar Gabriela Carmen;

Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu"- Tuduce Ioana Maria și Șerban Ioan Bogdan;

Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu"- Popiț Iulian Adrian și Bujor Claudiu – Vasile;

Liceul de Artă "Ioan Sima"- Bujor Claudiu – Vasile și Bogdan Zsolt Miklos;

Liceul Pedagogic "Gheorghe Șincai"- Bercean Dan-Vasile și Tuduce Ioana Maria;

Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu"- Labo Ioan-Dorel, Lakatos Alexandru și Olar Gabriela Carmen;

Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"- Guler Alin Viorel, Takacs Zoltan și Crișan Mihai;

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"- Bercean Dan-Vasile, Lakatos Alexandru și Bancea Dan Gheorghe;

Colegiul Național "Silvania"- Șerban Ioan Bogdan și Bancea Dan Gheorghe;

Liceul Reformat "Wesselenyi"- Bogdan Zsolt Miklos și Lakatos Alexandru;

Liceul Ortodox "Sfântul Nicolae"- Morar Florin și Șerban Ioan Bogdan;

Școala Postliceală Sanitară- Gavriluț Amalia-Ioana;

Club Sportiv Şcolar- Bogdan Zsolt Miklos și Taloş Gheorghe;

Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj- Labo Ioan-Dorel;

Gradiniţa cu program Normal "Sfanta Inimă a lui Isus"- Labo Ioan-Doreș;

Gradiniţa cu program Normal Creştină "David"- Lakatos Alexandru.

 

  • Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Zalău:

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1- Bercean Dan -Vasile;

Grădinița cu Program Prelungit ''Pinochio''- Bancea Gheorghe;

Grădinița cu Program Prelungit ''Voinicel''- Mureșan Mihaela;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5- Bogdan Zsolt Miklos;

Grădinița cu Program Prelungit ''Licurici''- Bujor Claudiu Vasile;

Grădinița cu Program Prelungit ,,Ion Creangă''- Bujor Claudiu Vasile;

Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești''- Dragoș Raul Bogdan;

Grădinița cu Program Prelungit ''Piticii Isteți''- Morar Florin;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12- Mureșan Mihaela;

Grădinița cu Program Prelungit ''Dumbrava Minunată''- Gavriluţ Amalia- Ioana;

Școala Gimnazială ''Iuliu Maniu''- Lakatos Alexandru;

Școala Gimnazială ''Porolissum''- Bancea Gheorghe;

Școala Gimnazială ''Gheorghe Lazăr''- Tuduce Ioana Maria;

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"- Takacs Zoltan;

Școala Gimnazială "Corneliu Coposu"- Șerban Ioan Bogdan;

Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu"- Bercean Dan -Vasile;

Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu"- Guler Alin Viorel;

Liceul de Artă "Ioan Sima"- Olar Gabriela Carmen;

Liceul Pedagogic "Gheorghe Șincai"- Bogdan Zsolt Miklos;

Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu"- Goga Ramona;

Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"- Popiț Iulian Adrian;

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" - Talos Gheorghe;

Colegiul Național "Silvania"- Labo Ioan- Dorel;

Liceul Reformat "Wesselenyi"- Bancea Gheorghe;

Liceul Ortodox "Sfântul Nicolae"- Taloș Gheorghe;

Școala Postliceală Sanitară- Olar Gabriela Carmen;

Club Sportiv Școlar Zalău- Bercean Dan – Vasile;

Grădinița cu program Normal "Sfânta Inima a lui Isus"- Gavriluţ Amalia- Ioana;

Grădinița cu program Normal Creștină "David"- Șerban Ioan Bogdan.

 

  • De asemenea,
  • au fost desemnați reprezentanții Municipiului Zalău în Asociația Orașe Energie în România – OER și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR), respectiv Ciunt Ionel și Bălăjel Teodor.

 

  • au fost mandatați reprezentanții Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Transurbis SA Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL, conform dispozițiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: Seute Ioan și Zay Ștefan la SC Transurbis SA și Deak Francisc și Breje Alin la SC Citadin Zalău SRL.

 

  • a fost constituită Comisia de selecție pentru evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație care solicită reînnoirea mandatelor / desfășurarea procedurii de selecție a candidaților ce vor fi propuși pentru funcțiile de administratori la SC Transurbis SA Zalău și la SC Citadin Zalău SRL. Din comisie fac parte: Forț Călin Cristian, Ghirasin Rozalia și Juhasz Timea.
Close Search Window