System Administrator

Primăria Municipiului Zalău, zeci de contracte de investiții în 2021, în valoare de 322.748,59 mii lei

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția Tehnică, Serviciul de Managementul Proiectelor, pe parcursul anului 2021 a depus 6 cereri de finanțare în cadrul a două programe de finanțare naționale, în valoare de 101.208,54 lei.

Aceste proiecte sunt: ”Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 52.480,11 mii lei,

 „Modernizare coridor de mobilitate vest din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 25.180,29 mii lei,

"Lucrări tehnico – edilitare pentru blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (rețea distribuție apă, rețea canalizare menajeră, stație pompare pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială)”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 5.483,67 mii lei,

”Modernizare str. Morii din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 5.772,76 mii lei,

”Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - etapa III”, Administrația Fondului pentru Mediu; valoare totală: 6.028,64 mii lei,

”Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai internat și sala de sport”, Administrația Fondului pentru Mediu; valoare totală: 6.231,07 mii lei.

De asemenea, în anul 2021, s-au derulat procese de evaluare a unui număr de 2 cereri de finanțare, din care: Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II; proiectul a fost admis la finanțare după finalizarea evaluării de către OI POR, contract de finanțare semnat în 25 februarie 2021și E-școala Zalău; nu a fost semnat contract de finanțare deocamdată, proiectul a depășit etapele de evaluare.

În ceea ce privește implementarea proiectelor/programelor, 22 de contracte de finanțare au fost semnate în anii anteriori și se află în derurale, 19 în cadrul POR, 2 în cadrul POCA și  1 în cadrul PNDL.

Acestea sunt::

- Reabilitare traseu de drum judetean DJ 191C Nusfalalu-Crasna-Zalau-Creaca pe teritoriul administrativ al mun. Zalau, str. 22 decembrie 1989 – Tronson I: valoare totală 10.515,71 mii lei, din care fonduri atrase 6.777,29 mii lei. Proiect finalizat.

- Creșterea eficienței energetice a Liceului reformat Wesselenyi din Municipiul Zalău: valoare totală 4.346,32 mii lei, din care fonduri atrase 2.444,50 mii lei. Proiect finalizat.

- Creșterea eficienței energetice a Liceului de artă ”Ioan Sima” din mun. Zalău: valoare totală 7.050,92 mii lei, din care fonduri atrase 4.107,28 mii lei. Proiect finalizat.

- SPECIAL ZALAU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău: valoare totală 2.841,02 mii lei, din care fonduri atrase 2.740,35 mii lei. Proiect finalizat.

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.564,79 mii lei, din care fonduri atrase 1.161,06 mii lei. Proiect finalizat.

- Grădiniță cu program prelungit și creșă, cart. Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I Creșă: valoare totală 5.119,13 mii lei, din care fonduri atrase 1.927,52 mii lei. Proiect finalizat.

- Creșterea eficienței energetice a Liceului cu program sportiv ”Avram Iancu” din municipiul Zalău: valoare totală 13.056,55 mii lei, din care fonduri atrase 6.935,93 mii lei.

- Creșterea eficienței energetice a Liceului ortodox ”Sf. Nicolae” din mun. Zalău: valoare totală 4.037,91 mii lei, din care fonduri atrase 2.056,68 mii lei

- Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau. Etapa I: valoare totală 23.099,16 mii lei, din care fonduri atrase 22.437,96 mii lei

- Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinatiei punctului termic PT17: valoare totală 3.347,80 mii lei, din care fonduri atrase 3.280,84 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 si V1 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.831,43 mii lei, din care fonduri atrase 1.136,78 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 si 1B din Municipiul Zalău: valoare totală 2.197,43 mii lei, din care fonduri atrase 1.014,58 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 si D111 din Municipiul Zalău: valoare totală 1.823,50 mii lei, din care fonduri atrase 877,84 mii lei

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ ”Liceul tehnologic Mihai Viteazul” din mun. Zalău - etapa I Internat: valoare totală 5.858,32 mii lei, din care fonduri atrase 5.711,43 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe I58 si SB34 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.037,39 mii lei, din care fonduri atrase 913,42 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Scala, A16 si SB15 din Municipiul Zalău: valoare totală 4.217,52 mii lei, din care fonduri atrase 2.235,21 mii lei

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 si Bl. 80 din Municipiul Zalău: valoare totală 3.344,42 mii lei, din care fonduri atrase 1.813,70 mii lei

- Modernizare coridoare de mobilitate urbana durabila Zalau 2023: valoare totală 59.711,89 mii lei, din care fonduri atrase 54.690,94 mii lei

- Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023: valoare totală 103.194,56 mii lei, din care fonduri atrase 92.622,09 mii lei

- Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău - etapa I: valoare totală 15.602,92 mii lei, din care fonduri atrase 13.153,08 mii lei

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău: valoare totală 4.521,22 mii lei, din care fonduri atrase 4.014,76 mii lei.

- Planificare strategică și management educațional modern în municipiul Zalău: valoare totală 893,12 mii lei, din care fonduri atrase 875,26 mii lei.

Tot în anul 2021 a fost semnat un contract de de finanțare, în cadrul POR și care se află în derulare, Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II; valoare totală 40.535,56 mii lei, din care fonduri atrase 14.323,08 mii lei.

De asemenea, în anul 2021 a fost finalizat procesul de elaborare a Strategiei integrate de dezvoltare urbană Zalău pentru perioada 2024 – 2030.

În concluzie, pe parcurusl anului 2021, au fost 22 de de contracte de finanțare în derulare, cu o valoare totală de 322.748,59 mii lei, din care fonduri atrase 247.251,58 mii lei, astfel: un contract de finanțare semnat în anul 2021 și 22 contracte de finanțare în continuarea anului 2020.

Din cele 23 de contracte de finanțare derulate în anul 2021, au fost finalizate 6 contracte

Close Search Window